Arrangementer

Arrangementer

Autodesk og dets autoriserte forhandlere holder regelmessige arrangementer for profesjonelle designere over hele Norge. Disse arrangementer gir en unik mulighet for å lære mer om Autodesk, våre innovative produkter, og våre planer for framtiden.

Forhandlerarrangementer i Norge
Se og lær om de nyeste Autodesk-teknologier ved en førstehånds workshop, et seminar eller en demonstrasjon som er arrangert av en autorisert forhandler.

Autodesk arrangementer

ATCopplæring og arrangementer
Besøk ATC’s opplærings- og arrangementsside for å finne et opplæringsarrangement i nærheten