Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sammenlign utgivelser

3ds Max 2017 kontra tidligere versjoner

3ds Max 2017 kombinerer funksjonaliteten til 3ds Max og 3ds Max Design i ett produkt.
Nye funksjoner som hjelper deg å samarbeide og modellere mer effektivt, enten du arbeider i underholdning eller design.

Sammenlign utgivelser

Standardproduktet kan ikke fjernes fra sammenligningen.

Velg et annet produkt som skal sammenlignes før du fjerner dette produktet.

Du har valgt maks antall som kan sammenlignes. Fjern et produkt før du velger et annet som skal sammenlignes.

Kamerasekvenser

Dobbel Quaternion-skinning

Populate-forbedringer

Populate folkemengdeanimasjon

Figuranimasjon og riggingsverktøy

Generelle animasjonsverktøy

Animerte deformatorer

Ny timing for sporing av visning

Tekstverktøy (forbedret)

Geodetisk voksel- og varmekart-skinning

Max Creation Graph animasjonskontroller

Animasjonsproduktivitet

Støtte for OpenSubdiv

Utvidede ShaderFX

ShaderFX

Støtte for punktskyer

Plasseringsverktøy

Firkant-skråskjæring

Nett- og flatemodellering

Teksturtilordning og -redigering

Skygging og materialdesign

Vektorkartstøtte

Tekst og formkart

Fast Form Hard Surfaces

UV Mapping

Forbedringer av objektverktøy

Støtte for A360-rendering

Fysisk kamera

Støtte for nye Iray- og mental ray-utvidelser er lagt til    

Ytterligere forbedringer i ytelsen til Nitrous visningsport

Akselerert viewport-ytelse

Forbedret ActiveShade-rendering

Stereokamera

Integrerte renderingalternativer

Renderinggodkjennelsessystem

ActiveShade interaktiv rendering

Nitrous – forbedret grafikkjerne

DX11 viewport-rendering

Slate Compositing Editor

Autodesk Raytracer Renderer (ART)

Simulering og analyse av eksponeringsbelysning

mParticles og forbedret partikkelflyt

Partikkelflyt

mCloth-tøysimulasjon

mRigids dynamikk for faste enheter

Hår og pels

Enkel import av simulasjonsdata

Max Creation Graph

Renovering av krysshenvisninger

Design Workspace

Malsystem

Støtte for Alembic

Multitouch-støtte

Forbedringer i Scene Explorer

Forbedringer i Layer Manager

Støtte for Autodesk Translation Framework

Støtte for Inventor-animasjon

Forbedret Revit-arbeidsflyt

Importer filer fra SketchUp 2015

Civil View funksjonssett

Python-skripting

Forbedret sceneadministrasjon

Perspektivmatch

2D-panorering og zoom

Konfigurerbart brukergrensesnitt

Adobe After Effects-interoperabilitet

Dataoverføring og integrasjon med kommende prosjekter

Bearbeiding av integrering

Samarbeidende arbeidsflyt med beholdere

3ds Max SDK (programutviklingssett)

Spilleksportør

Stingray Live Link

Bedre støtte for Stingray-skygger

Creative Market 3D-innholdsbutikk

Max Creation Graph (utvidet)

Tilgang til Print Studio med ett klikk

3ds Max ressursbibliotek

Støtte for skjermer med høy pikseltetthet

Forbedret integrering av Shotgun