autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

MassFX dynamiske simuleringsløsere

Bruk den flertrådede NVIDIA PhysX-motoren til å opprette slående, dynamiske stivelementssimuleringer direkte i 3ds Max-viewporten med mRigids. Bruk mRigids-solveren for skjeletter for å opprette overbevisende filledukkesimuleringer.

Lag realistiske klær og enkelte andre stofflignende simuleringer, med mCloth. Simuler naturlige og tillagede krefter, opprett og bryt bindinger mellom partikler, og kollider partikler med hverandre og med andre objekter, med mParticles.

Dynamiske simulasjoner med MassFX-simulasjons-solvere