Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Spilleksportør

Overfør data med FBX-utvekslingsteknologi fra 3ds Max (f.eks. modeller, animasjonsopptak, teksturer, materialer, LOD, lys og kameraer) til spillmotorer (som Unity, Unreal Engine og Stingray). 

Overfør data til spillmotorer ved å bruke FBX-teknologi