Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sysvar-overvåker

Forhindre uønskede endringer i systeminnstillingene. Denne funksjonen varsler deg om endringer i systeminnstillingene som kan påvirke tegnearbeidet. 

Sysvar-overvåker opprettholder systempreferansene