Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kommandoer i tegneområdet

Bruk viewport-kontroller til å endre viewport-innstillinger, visninger og visuelle stiler rett på viewport-tegneområdet.