Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Overflateanalyse

Analyser kontinuiteten, kurven og utkastet av 3D-emner og overflater.Zebra-analysen projiserer striper på en 3D-modell for å analysere overflatekontinuitet. Stripene vises bare kontinuerlig på tangentoverflater.