Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Adminstrasjon av XREF-baner

Du kan nå kartlegge XREF-filbaner fra Mac- til Windows-maskiner, inkludert nettverksservere.