Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sysvar-overvåker

Forhindre uønskede endringer i systeminnstillingene.Denne funksjonen varsler deg om endringer i systeminnstillingene som kan påvirke tegnearbeidet.

Forhindre uønskede endringer i systeminnstillingene.