Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sammenlign utgivelser

Maya 2016, Maya 2015 og tidligere versjoner

Sammenlign funksjonene i Maya 2016 med Maya 2015-, Maya 2014-, og Maya 2013-programvaren.

Sammenlign utgivelser

Standardproduktet kan ikke fjernes fra sammenligningen.

Velg et annet produkt som skal sammenlignes før du fjerner dette produktet.

Du har valgt maks antall som kan sammenlignes. Fjern et produkt før du velger et til som skal sammenlignes.

Parallell riggevaluering

Delta Mush-deformerer

Geodetisk vokselbinding

Fettblyant

Overføring av animasjoner via ATOM

Generelle animasjonsverktøy

Skape animerte figurer

Gjenbrukbar animasjon

Kamerasekvenser

Verktøysett for skulpturering

Strømlinjeformet verktøysett for retopologi

Forbedret polygonmodellering

Støtte for OpenSubdiv

Forbedret UV-verktøysett

Modellering av polygon, underinndelingsnett, overflate

UV-er, normal og farge per toppunkt

Forbedret arbeidsflyt for formgivning    

Tilpasningsbart skum i Bifrost

Forbedringer av XGen (brukervennlighet, hastighet)

Veiledet simulasjon i Bifrost

Tilpasningsbar aerosolver i Bifrost

Bifrost-plattform for prosessuelle effekter

XGen Arbitrary Primitive Generator

Forbedret Bullet-fysikkmotor

Maya nHair

Maya nParticles

Maya nCloth

Maya Fluid Effects

Dynamikk for faste og myke legemer

Maya Fur

Nytt verktøysett for bevegelsesgrafikk    

Forbedringer av fargestyring

Fargestyring

ShaderFX

Støtte for Ptex i mental ray

Integrerte rendere

Visning og shading i neste generasjons visningsport    

Rendering, shading og kamerafunksjoner

Maya Paint Effects

3D Paint og Artisan

Toon Shader

Maya Composite

Profesjonell kamerasporing

Render Setup    

Avansert filbehandling

Alembic-bufring

Ett-trinns interoperabilitet mellom programpakker

Verktøy for data- og sceneadministrasjon

Scripting og programgrensesnitt (API)