Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Profesjonell kamerasporing

Hent ut nøyaktige data om 3D-kamera og bevegelsesdata fra live-action-sekvenser og sett inn CG-elementer i en scene ved hjelp av MatchMover-programvare. Bruk avansert automatisk 3D-sporing med Push-Button Matchmoving. Opprett et 3D-referansesystem for kamera- og 3D-innholdet med manuelle kontroller. Filtrer og fininnstill sporingsparametere, spor fra flere filmkilder og stillbilder, og spor bevegelige objekter.

Kamerasporing i 3D-scener