autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Maya nHair

Skap realistisk hår og annen kurvebasert dynamikk. Rendre komplekse simulasjoner med flere dynamiske entiteter som samhandler. Bruk et system av felt, krefter og begrensninger som er felles for alle Nucleus-moduler.