Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rødmarkeringsverktøy

NAVISWORKS MANAGE, NAVISWORKS SIMULATE

Nå kan du bruke pil- og rødmarkeringsverktøyet for å få bedre klarhet og kontroll når du legger til rødmarkeringer.