autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funksjoner

BIM-programvare for konstruksjon og oppføring av bygninger

BIM-programvaren i Revit® tilbyr verktøy for arkitektdesign, VVS og elektro, konstruksjonsteknikk og oppføring, og muliggjør koordinering mellom fagområder.

Plattform

 • Ny

  Globale parametre

  Bygg inn info om formålet med designen, på prosjektnivå. (video: 1:36 min.)

 • Ny

  Forbedret programvareytelse

  Modeller mer effektivt med raskere programvare. (video: 1:25 min.)

 • Ny

  Forhåndsvisning av seriens synlighet

  Opprett en serie med den ønskede atferden. (video: 0:39 sec.)

 • Ny

  Modernisert tekstlayout og redigering

  Forbedre dokumentasjonen med verktøy som gir mer kontroll. (video: 0:54 sec.)

 • Ny

  Mer fleksible merknadskoder

  Lag en merkelapp med beregninger. (video: 0:43 sec.)

 • BIM-interoperabilitet

  Jobb med data i flere formater, inkludert IFC4. (video: 0:42 sec.)

 • Toveis assosiativitet

  Oppdateringer gjort hvor som helst oppdateres overalt i modellen.

 • Parametriske komponenter

  Grafisk system for design og formgivning.

 • Arbeidsdeling

  Flere bidragsgivere bruker en modell og lagrer arbeidet sentralt.

 • Fortegnelser

  Opprett en tabellvisning av modellinformasjon.

 • Ny

  Dynamo grafisk programmeringsgrensesnitt

  Arbeid i et visuelt programmeringsmiljø. (video: 1:08 min.)

 • Revit Server

  Samarbeid om delte modeller over et WAN.

 • samarbeid for Revit

  Skybasert samarbeidstjeneste. (video: 0:50 sec.)

  Skytjenester

 • Programtillegg for Autodesk Exchange

  Utvid Revit-funksjonaliteten.

 • Ny

  Kombiner parametre

  Vis parameterverdier i én enkel celle. (video: 0:59 sec.)

Arkitektur

 • Ny

  Dybdetilpasning

  Gi dybde til nivåer og seksjoner. (video: 0:46 sec.)

 • Ny

  Forbedret plassering av skinner

  Modeller en skinne som viser hva som skal bygges. (video: 0:47 sec.)

 • Verktøy for konseptuell design

  Skisser og skap friformmodeller.

 • Ny

  FormIt 360 Converter

  Del data mellom Autodesk FormIt 360 og Revit. (video: 1:04 min.)

 • Designvisualisering i 3D

  Utforsk, valider og kommuniser design.

 • Arbeid i perspektivvisninger

  Justerer visninger med redigerings-, mål- og vekslingsverktøy. (video: 0:46 sec.)

 • Ny

  Autodesk Raytracer Rendering Engine

  Raskere og mer nøyaktige gjengivelser. (video: 0:52 sec.)

 • Gjengivelse i skyen

  Produser skisser uten å binde opp datamaskinen.

  Skytjenester

 • Verktøy for punktskyer

  Koble til laserskannede filer direkte inn i BIM-prosessen.

 • Verktøy for planlegging av byggefelt

  Formidle konseptene for konstruksjonsstedet.

 • Ny

  Autodesk Insight 360

  Optimaliser bygningens ytelse. (video: 1:13 min.)

Konstruksjonsteknikk

 • Ny

  Koblingspunkter for armering

  Koblingspunkter for armering gir mer detaljerte gjengivelser av modeller. (video: 0:56 sec.)

 • Ny

  Graphical Rebar Constraints Manager

  Kontroller plasseringen av armeringsjern med verktøy direkte i tegneområdet. (video: 0:56 sec.)

 • Ny

  Buede armeringsduker

  Tegn buede duker. (video: 0:25 sec.)

 • Ny

  Variabel fordeling av armeringsjern

  Tilpass armeringsjern for uvanlige og komplekse former. (video: 0:50 sec.)

 • Ny

  Strukturelle forbindelser

  Knytt sammen arbeidsflyter for design og produksjon. (video: 1:34 min)

 • Ny

  Splitt søyler

  Splitt vertikale søyler. (video: 0:24 sec.)

 • Ny

  Forbedrede strukturelle fundamenter

  Fest strukturelle søyler til isolerte underlag og fundamenter. (video: 0:23 sec.)

 • Ny

  Nye stålprofil-kataloger

  Utvidet innhold i Revit. (video: 0:25 sec.)

 • Ny

  Autodesk Steel Connections for Revit

  Fullfør designformålet med standardiserte forbindelser. (video: 1:04 min.)

 • Tyngdekraftanalyse

  Beregn vertikale laster som overføres ovenfra og nedover. (video: 0:57 sec.)

  Skytjenester

 • Detaljert planlegging av armering

  Modeller betongarmering i 3D i BIM.

 • Toveislenker, fleranalysepakker

  Analyseresultatene oppdaterer modellen automatisk.

 • Structural Analysis for Revit

  Utfør statisk analyse og tyngdekraftanalyse i skyen.

  Skytjenester

 • Strukturell analytisk modell

  Utfør strukturell analyse.

 • Tilkobling med Steel Detailing

  Sømløs BIM-arbeidsflyt fra ståldesign til tilvirkning.

VVS og elektro og fabrikasjon

 • Ny

  Forbedringer i modellering av fabrikasjonsdeler

  Roteringsverktøy og Sett inn del-kommando direkte i tegneområdet. (video: 0:56 sec.)

 • Ny

  Konvertering til fabrikasjonstjeneste

  Konverter design til fabrikasjon. (video: 0:54 sec.)

 • Ny

  Dokumentasjon for fabrikasjon

  Dokumenter, planlegg og merk fabrikasjonsmodellen. (video 0:59 sec.)

 • Ny

  Forbedringer i fabrikasjonfester

  Modeller detaljerte støtteplaner. (video: 1:02 min.)

 • Ny

  Forbedringer i fabrikasjonslayout

  Automatiser fordelingen av tjenester med det nye verktøyet Route and Fill. (video: 0:57 sec.)

 • Ny

  Forbedrede designverktøy

  Bedre kommunikasjon av tekniske modelldata.

 • Fabrikasjonsdetaljer

  Skap fabrikasjonsklare modeller i Revit. (video: 2:52 min.)

 • Design og dokumentasjon av VVS-systemer

  Opprett kanal- og rørsystemer for å vise formålet med designen.

 • Design og dokumentasjon av elektriske systemer

  Kommuniser formålet med elektriske systemer visuelt.

 • Design og dokumentasjon av rørsystemer

  Design, modeller og dokumenter rørsystemer.

 • Samarbeid med arkitekter og bygningsingeniører

  Verktøy støtter forbedret produktivitet for rørsystemdesign.

 • Ny

  Autodesk Insight 360

  Optimaliser bygningens ytelse. (video: 1:13 min.)

  Skytjenester

 • Heading

Konstruksjon

 • Konstruksjonsmodellering

  Deriver bedre konstruksjonsinnsikt fra designmodeller.

 • Koordinering av byggeprosjekter

  Skybaserte arbeidsflyter mellom kontoret og byggeplassen.

 • Fabrikasjon av konstruksjoner for konstruksjonsteknikk

  Fra strukturell design til fabrikasjon. (video: 1:53 min.)

 • Fabrikasjon av konstruksjoner for VVS og elektro

  VVS og elektro, fra design til fabrikasjon. (video: 2:06 min.)

Abonnement

 • samarbeid for Revit

  CLOUD SUBSCRIPTION

  Skybasert samarbeidstjeneste. (video: 0:50 sec.)

  Skytjenester

 • Gjengivelse i skyen

  FØLGER MED I ABONNEMENT ELLER I VEDLIKEHOLDSAVTALER

  Produser skisser uten å binde opp datamaskinen.

 • Autodesk Insight 360

  FØLGER MED I ABONNEMENT ELLER I VEDLIKEHOLDSAVTALER

  Optimaliser bygningens ytelse. (video: 1:13 min.)

 • Verktøy for planlegging av byggefelt

  FØLGER MED I ABONNEMENT ELLER I VEDLIKEHOLDSAVTALER

  Formidle konseptene for konstruksjonsstedet.

 • Structural Analysis for Revit

  FØLGER MED I ABONNEMENT ELLER I VEDLIKEHOLDSAVTALER

  Utfør statisk analyse i skyen.

Interoperabilitet

 • Revit-interoperabilitet

  Jobb med data i flere formater, inkludert IFC4. (video: 0:41 sec.)

 • Revit Model Checker

  Interoperabilitetsverktøy for BIM

 • Model Checker Configurator for Revit

  Lag dine egne konfigurasjonsfiler

 • COBie-utvidelse for Revit

  Registrer COBie-data og eksporter dem til regneark.

 • Classification Manager for Revit

  Lag dine egne konfigurasjonsfiler