Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Verktøy for punktskyer

Akselerer renovasjons- og ettermonteringsprosjekter ved å lage en spesialbygd modell med laserskanninger knyttet direkte inn i BIM-prosessen. Punktskyverktøyene kobler laserskanninger direkte inn i Revit.

Bruk punktskyverktøyene til å koble laserskanninger til Revit