Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Arbeid i perspektivvisninger

Forbedre produktiviteten med den nye muligheten til å foreta justeringer i perspektivvisninger. Utfør raske endringer uten å bytte visning. Bruk redigeringsverktøy til å flytte, tilpasse, feste og løsne, og nå til og med klippe og lime. Verktøyet Reset Target gjenoppretter posisjonen til kameramålet til midten av visningsfeltet. Veksle mellom perspektiv- og parallellrepresentasjoner av 3D-visningen.