autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funksjoner

BIM-funksjoner for VVS- og elektro

BIM-programvaren i Revit® gir VVS- og elektroingeniører verktøy for å tegne selv de mest komplekse bygningssystemer. Vis spesifikke Revit-funksjoner for design og analyse av bygningssystemer.

VVS og elektro og fabrikasjon

  • Ny

    Forbedringer i modellering av fabrikasjonsdeler

    Roteringsverktøy og Sett inn del-kommando direkte i tegneområdet. (video: 0:56 sec.)

  • Ny

    Konvertering til fabrikasjonstjeneste

    Konverter design til fabrikasjon. (video: 0:54 sec.)

  • Ny

    Dokumentasjon for fabrikasjon

    Dokumenter, planlegg og merk fabrikasjonsmodellen. (video 0:59 sec.)

  • Ny

    Forbedringer i fabrikasjonfester

    Modeller detaljerte støtteplaner. (video: 1:02 min.)

  • Ny

    Forbedringer i fabrikasjonslayout

    Automatiser fordelingen av tjenester med det nye verktøyet Route and Fill. (video: 0:57 sec.)

  • Ny

    Forbedrede designverktøy

    Bedre kommunikasjon av tekniske modelldata.

  • Fabrikasjonsdetaljer

    Skap fabrikasjonsklare modeller i Revit. (video: 2:52 min.)

  • Design og dokumentasjon av VVS-systemer

    Opprett kanal- og rørsystemer for å vise formålet med designen.

  • Design og dokumentasjon av elektriske systemer

    Kommuniser formålet med elektriske systemer visuelt.

  • Design og dokumentasjon av rørsystemer

    Design, modeller og dokumenter rørsystemer.

  • Samarbeid med arkitekter og bygningsingeniører

    Verktøy støtter forbedret produktivitet for rørsystemdesign.

  • Ny

    Autodesk Insight 360

    Optimaliser bygningens ytelse. (video: 1:13 min.)

    Skytjenester

  • Heading