autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Konvertering til fabrikasjonstjeneste

Forbered en modell for detaljert koordineringsmodellering og konstruksjon raskere, med det nye verktøyet Design to Fabrication. Slik kan du konvertere designnivå for detaljerte modellelementer til konstruksjonsnivå for detaljerte elementer.

Verktøyet Design to Fabrication inneholder en liste over potensielt tilknyttede tjenester for det valgte designnivået for detaljerte kanal- og rørelementer. De konverterte elementene opprettes i samsvar med reglene som defineres i fabrikasjonstjenestene.