Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Design og dokumentasjon av VVS-systemer

Bruk Revit til å designe og modellere kanal- og rørsystemer i Revit, med mekanisk innhold i konstruksjonene. Utfør innledende analyser av oppvarmings- og nedkjølingsbelastninger og bruk verktøy til å beregne størrelser på kanaler og rør. Tegn komplekse kanalsystemer som koordineres med de andre fagfeltene og bygningsdesignen. 

3D-modellering for kanal- og rørsystemer gjør at du kan opprette VVS-systemer som bruker fargeskjemaer for designvind, faktisk vind og mekaniske soner.

Design og modeller kanal- og rørsystemer