Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funksjoner

Nye funksjoner for BIM

Revit hjelper deg med å designe, bygge og opprettholde bedre og mer energieffektive bygninger. Se nye funksjoner som lar deg kommunisere og modellere tegninger mer effektivt.

Plattform

 • Ny

  Globale parametre

  Bygg inn info om formålet med designen, på prosjektnivå. (video: 1:36 min.)

 • Ny

  Forbedret programvareytelse

  Modeller mer effektivt med raskere programvare. (video: 1:25 min.)

 • Ny

  Forhåndsvisning av seriens synlighet

  Opprett en serie med den ønskede atferden. (video: 0:39 sec.)

 • Ny

  Modernisert tekstlayout og redigering

  Forbedre dokumentasjonen med verktøy som gir mer kontroll. (video: 0:54 sec.)

 • Ny

  Mer fleksible merknadskoder

  Lag en merkelapp med beregninger. (video: 0:43 sec.)

 • Ny

  Dynamo grafisk programmeringsgrensesnitt

  Arbeid i et visuelt programmeringsmiljø. (video: 1:08 min.)

 • Ny

  Kombiner parametre

  Vis parameterverdier i én enkel celle. (video: 0:59 sec.)

Arkitektur

 • Ny

  Dybdetilpasning

  Gi dybde til nivåer og seksjoner. (video: 0:46 sec.)

 • Ny

  Forbedret plassering av skinner

  Modeller en skinne som viser hva som skal bygges. (video: 0:47 sec.)

 • Ny

  FormIt 360 Converter

  Del data mellom Autodesk FormIt 360 og Revit. (video: 1:04 min.)

 • Ny

  Autodesk Raytracer Rendering Engine

  Raskere og mer nøyaktige gjengivelser. (video: 0:52 sec.)

 • Ny

  Autodesk Insight 360

  Optimaliser bygningens ytelse. (video: 1:13 min.)

Konstruksjonsteknikk

 • Ny

  Koblingspunkter for armering

  Koblingspunkter for armering gir mer detaljerte gjengivelser av modeller. (video: 0:56 sec.)

 • Ny

  Graphical Rebar Constraints Manager

  Kontroller plasseringen av armeringsjern med verktøy direkte i tegneområdet. (video: 0:56 sec.)

 • Ny

  Buede armeringsduker

  Tegn buede duker. (video: 0:25 sec.)

 • Ny

  Variabel fordeling av armeringsjern

  Tilpass armeringsjern for uvanlige og komplekse former. (video: 0:50 sec.)

 • Ny

  Strukturelle forbindelser

  Knytt sammen arbeidsflyter for design og produksjon. (video: 1:34 min)

 • Ny

  Splitt søyler

  Splitt vertikale søyler. (video: 0:24 sec.)

 • Ny

  Forbedrede strukturelle fundamenter

  Fest strukturelle søyler til isolerte underlag og fundamenter. (video: 0:23 sec.)

 • Ny

  Nye stålprofil-kataloger

  Utvidet innhold i Revit. (video: 0:25 sec.)

 • Ny

  Autodesk Steel Connections for Revit

  Fullfør designformålet med standardiserte forbindelser. (video: 1:04 min.)

VVS og elektro og fabrikasjon

 • Ny

  Forbedringer i modellering av fabrikasjonsdeler

  Roteringsverktøy og Sett inn del-kommando direkte i tegneområdet. (video: 0:56 sec.)

 • Ny

  Konvertering til fabrikasjonstjeneste

  Konverter design til fabrikasjon. (video: 0:54 sec.)

 • Ny

  Dokumentasjon for fabrikasjon

  Dokumenter, planlegg og merk fabrikasjonsmodellen. (video 0:59 sec.)

 • Ny

  Forbedringer i fabrikasjonfester

  Modeller detaljerte støtteplaner. (video: 1:02 min.)

 • Ny

  Forbedringer i fabrikasjonslayout

  Automatiser fordelingen av tjenester med det nye verktøyet Route and Fill. (video: 0:57 sec.)

 • Ny

  Forbedrede designverktøy

  Bedre kommunikasjon av tekniske modelldata.

 • Ny

  Autodesk Insight 360

  Optimaliser bygningens ytelse. (video: 1:13 min.)

  Skytjenester