Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kombiner parametre

Dokumenter prosjektene mer nøyaktig ved å kombinere parametre i en tidsplan for å vise verdiene i én enkel celle.Spesifiser prefiks, suffiks, prøveverdi og separator som skal vises for hvert parameter.