home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Globale parametre

Med den nye funksjonen Globale parametre kan du bygge inn formålet med designen direkte i modellene med dimensjons- og elementparametre som dekker hele prosjektet. Mål dimensjoner og beregn formler som bidrar til å finne dimensjoner og parameterverdier for andre elementer i prosjektet.

Globale parametre utgjør to klasser: drivende parametre overfører sin verdi til element- eller instansparametre. En rapporterende parameter kan hente en verdi fra en dimensjon og bruke den verdien i andre globale parametre, via ligninger.

Bruk likhetsdimensjoner til å begrense dimensjoner, også de som ikke er tilstøtende. Få tilgang til globale parametre med en type-egenskap for et element og med instans- eller typebaserte prosjektparametre.

Automatiser posisjonering av ett element basert på størrelsen til et annet. Bruk Globale parametre til å registrere formelbaserte forhold direkte i en modell.

  • Tildel en global parameter til en gruppe og flytt og sorter globale parametre internt i tildelte grupper
  • Filtrer en tidsplan basert på tilknytning til globale parametre for å finne alle elementer som har tilknytning til globale parametre eller som mangler en tilknytning
  • Overfør globale parametre mellom prosjekter