Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Arbeidsdeling

Gjør at medlemmene i gruppen kan velge den beste måten å samarbeide på, ut fra arbeidsforløp og prosjektkrav. Arbeidsdeling fordeler styrken til det parametriske bygningsmodelleringsmiljøet over hele prosjektteamet. Brukere av Revit-programvaren fra flere fagområder kan dele den samme intelligente bygningsinformasjonsmodellen og lagre sitt arbeid i en sentral fil.

Arbeidsdelingen i Revit omfatter et bredt spekter av samarbeidsmåter: Fra tilfeldig, samtidig tilgang til den delte modellen, via formell deling av prosjektet i klart avgrensede delte enheter, til en fullstendig oppdeling av prosjektelementer eller systemer i lenkede modeller som administreres individuelt.

Flere brukere kan jobbe med samme modell og lagre endringene sentralt