Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk Steel Connections for Revit

Modeller mer detaljerte forbindelser med tilgang til en rekke parametriske stålforbindelser i Revit. Steel Connections for Revit* omfatter en innebygget motor for stålforbindelser, basert på forskrifter i USA og Europa. 

Denne funksjonaliteten bidrar til å knytte sammen design og fabrikasjon, da både elementer og forbindelser kan overføres fra Revit til Autodesk Advance Steel for detaljarbeid. Dra nytte av modellbasert design for å utføre mer effektiv design og analyse og skape mer nøyaktig dokumentasjon.

*Tillegg som kan lastes ned fra Autodesk App Store.