Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Buede armeringsduker

Tilpass betongelementer med ulike former ved å tegne og redigere buede duker når du plasserer armeringsduker. Mer nøyaktig detaljering og dokumentasjon av strukturelle elementer.