Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tyngdekraftanalyse

Beregn banene til lastflyter og bestem hvordan de vertikale lastene overføres ovenfra og nedover i modellen og inn i fundamentet med nye Gravity Analysis. Den er nå tilgjengelig i tjenesten Structural Analysis for Revit når du abonnerer på en vedlikeholdsavtale for visse produkter.

Kun vertikale laster tas med i beregningen, både som brukte og som overført lenger ned i banene til lastflyten.

Denne funksjonen kan hjelpe ingeniører med bedre å forstå strukturelle belastninger og reaksjoner uten Finite Element Method (FEM) og benytte seg av dette i designfasen.