Run a BIM pilot on your next project

Forbedre arbeidsflyten i prosjektene dine

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan forbedre planlegging, design, oppføring og bygningsadministrasjon. Start å bruke BIM og du
vil se hvordan dette kan gi deg fordeler i prosjektene dine. Gjennom bruk av bygningsinformasjonsmodellering, kan du optimere
arbeidsflytene dine, både på byggeplassen og på kontoret, innhente mer presis informasjon, og mestre fremgangen til hele prosjektet.


Bytt til BIM – finn ut hvordan og hvorfor.

BIM tilbyr verktøy spesielt utviklet for arkitekter, som lar dem utforme mer effektive arbeidsflyter under skissering- og implementeringsfasene. Start ditt første BIM-prosjekt nå. Bruk ressursene og forklaringene våre – de vil hjelpe deg bytte til BIM, og med å fullføre et vellykket BIM-pilotprosjekt.

START Å BRUKE BIM

Mer produktivitet med BIM-byggeløsninger

Bygg og analyser bygninger ved bruk av BIM. Identifiser konflikter ved bruk av simulering, og løs dem for byggingen begynner. Utveksle tegninger med tekniske tegnere, produsenter og byggeselskaper, og få hurtig oversikt over
forskjellige planleggingsalternativer. Vårt BIM-oppstartsverktøy hjelper deg starte ditt første BIM-prosjekt.

GJØR MER MED BIM

Finn ut hvordan du får utrettet mer med BIM.

Ønsker du å forbedre presisjonen til kostnadsoverslagene for infrastrukturprosjekter, produsere kraftige {visualiseringer som folk flest kan forstå, og øke selskapets deltakelse i offentlige anbud? Se hvordan du kan forbedre prosjektkommunikasjon med BIM. Gjør deg klar til å møte BIM gjennom vårt BIM-informasjonsverktøy, som vil lede deg gjennom prosessen trinn for trinn.

START Å BRUKE BIM