• Norge

  Vi har videresendt deg til en tilsvarende side på det lokale nettstedet ditt, hvor du kan se lokale priser og kampanjer og kjøpe produkter på nettet.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk FY20 Q2-Q3 – Global Field Promotion

Terms and conditions

GENERELL INFORMASJON

Dette er et godt tidspunkt for kundene å oppgradere evigvarende lisenser til abonnementer og få fordelene dette medfører. I tillegg til mer verdi og fleksibilitet sammenlignet med evigvarende lisenser, kan kundene spare opptil 20 %** når de bytter inn kvalifiserte evigvarende lisenser som ikke er tilknyttet vedlikeholdsavtaler til abonnementer på de nyeste Autodesk-bransjeløsningene eller de fleste enkeltproduktene – for eksempel AutoCAD® inkludert spesialiserte verktøysett, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® med flere.

/* CODE TO ADD EXTRA QUESTION, FROM 31TH JULY - 1ST AUGUST */

Vanlige spørsmål

 1. Hva er Autodesk FY20 Q2–Q3 Upgrade Your License to a Subscription Global Field Promotion (GFP)?

  Kunder kan spare opptil 20 %** på Autodesks anbefalte utsalgspris for bransjeløsninger og de fleste frittstående produkter når de kjøper kvalifiserte ett- eller treårige abonnementer (enten som enkeltbruker eller flerbruker) og sender inn kvalifiserte evigvarende lisenser – med utgivelsesår fra 1998 til 2019 – som ikke er tilknyttet noen aktiv vedlikeholdsavtale (må eventuelt ha utløpt 30. april 2019 eller tidligere). Det må medfølge et gyldig og kvalifisert serienummer for hver tilhørende evigvarende lisens som sendes inn for denne kampanjen.

  Serienumre må sendes inn her: https://www.autodesk.com/tradeinpromo Eventuelt kan lysboksen for innsending av serienummer på den aktuelle Autodesk.no/subscribe-siden benyttes.

  I «Vedlegg» finner du en fullstendig liste over kvalifiserte «bytte fra»- og «bytte til»-produkter.

 2. Hvordan fungerer bestillingsprosessen?

  1. Du må legge inn serienummeret for den evigvarende lisensen før du kjøper et nytt abonnement. Sluttkunden – eller partneren på vegne av kunden – fullfører innsendingen ved å gå til https://www.autodesk.com/tradeinpromo.
  2. Kundenavn, serienummer og e-postadresse er blant de obligatoriske feltene på dette nettstedet.
  3. Etter innsending blir serienummeret for den evigvarende lisensen, og alle tilknyttede brukerlisenser, merket i Autodesk-systemet som ikke lenger gyldig eller kvalifisert for innsending for andre tilbud.
  4. Hvis en kunde bestemmer seg for å avbryte kjøpet, kan innsendingen trekkes tilbake ved å kontakte Autodesk_CS@pmci.com.
  5. Autodesk følger kontinuerlig med på alle innsendinger av serienumre og bestillinger. Hvis det ikke er samsvar mellom en innsending og en bestilling, kontakter vi innsenderen for å løse problemet.
  6. I henhold til punkt sju samtykker kunden til at Autodesk suspenderer lisensen som er tilknyttet det innsendte serienummeret, og til at kunden slutter å bruke den aktuelle lisensen.
  7. Hvis kunden leverer inn abonnementet innenfor angreperioden i de aktuelle bruksvilkårene, kan kunden bytte tilbake til en evigvarende lisens. Returen skal være det fullstendige og endelige oppgjøret for alle krav.
 3. I hvilken tidsperiode gjelder kampanjen?

  Tilbudet er tilgjengelig fra og med 7. mai til og med 25. oktober 2019.

 4. I hvilke land gjelder kampanjen?

  Tilbudet er tilgjengelig i EØS, Sveits, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Serbia samt salgsområdene MEA (Midtøsten og Afrika) og MED (Middelhavsområdet). Merk – tilbudet gjelder ikke for Krim-halvøya. Noen produkter og betingelser varierer fra område til område.

 5. Hvilke avtalelengder kan kunder kjøpe til tilbudsprisen?

  Kunder kan sende inn evigvarende lisenser og få rabatt på enten et ettårig eller et treårig abonnement.

 6. Er rabattene tilgjengelige både for enkeltbruker- og flerbrukerabonnementer?

  Ja. Tilbudene gjelder både enkeltbruker- og flerbrukerabonnementer. I tillegg trenger ikke lisenstype av den innsendte lisensen å være lik lisenstypen av abonnementet som kjøpes. Kunder kan for eksempel sende inn et serienummer for en enkeltbrukerlisens for AutoCAD og kjøpe et flerbrukerabonnement på AutoCAD eller et annet kvalifisert produkt, inkludert bransjeløsninger.

 7. Er rabattene tilgjengelige for fornyelse av abonnementer?

  Nei. Dette tilbudet gjelder bare for nye abonnementer med en evigvarende lisens (ikke tilknyttet vedlikehold) som sendes inn som angitt i dette dokumentet med vanlige spørsmål.

 8. Kan dette tilbudet kombineres med andre tilbud?

  Nei. Tilbudet kan ikke kombineres med noen andre rabatter, kampanjer eller insentiver som tilbys fra Autodesk, med mindre annet er spesifisert.

 9. Kan kunder fortsatt benytte seg av kampanjen på pakken med bransjeløsningen for media og underholdning og Arnold hvis de kjøper bransjeløsningen for media og underholdning via GFP?

  Ja, kunder som kjøper bransjeløsningen for media og underholdning via GFP, kan kombinere kampanjen med denne pakken. Dette betyr at kunder kan kjøpe bransjeløsningen for media og underholdning med GFP-rabatten og få 5 Arnold-abonnementer uten ekstra kostnad. Vær oppmerksom på at lengden på Arnold-abonnementene må være lik lengden på abonnementet på bransjeløsningen for media og underholdning.

 10. Kan kunder legge til en ETR-oppgradering (rettigheter til bruk utenfor eget land) for abonnementer de har kjøpt med dette tilbudet?

  Nei. ETR kan ikke legges til for abonnementer som kjøpes via dette tilbudet.

 11. Tilbyr Autodesk full kampanjerabatt hvis kunden legger til lisensen i et eksisterende abonnement?

  Ja, for abonnementer med samme lengde. Med denne kampanjen får kunden full rabattprosent** selv om de samordner nye abonnementer med eksisterende abonnementer, forutsatt at de har samme varighet (en ny ett- eller treårig avtale og en eksisterende ett- eller treårig avtale).

 12. Må kunder sende inn de eksisterende evigvarende serienumrene sine?

  Ja. For å få rabatten må kunder sende inn de kvalifiserte evigvarende serienumrene og slutte å bruke alle lisenser som er tilknyttet dem. Når innsendingen er fullført, kan ikke serienumrene byttes inn på nytt eller brukes til å oppnå flere kampanjerabatter.

 13. Kan kunder fortsette å bruke innbyttede evigvarende lisenser etter å ha kjøpt et rabattert ett- eller treårig abonnement?

  Nei. Det er en del av vilkårene for dette tilbudet at kunden samtykker i å sende inn den kvalifiserte evigvarende lisensen og å slutte å bruke alle lisenser som er tilknyttet det aktuelle serienummeret. Merk at kunder som avbryter eller returnerer kjøpet må kontakte Autodesk_CS@pmci.com som beskrevet i spørsmål 2.4 ovenfor.

 14. Hvordan vet kunden om et serienummer for en evigvarende lisens er gyldig?

  En lisens, som identifisert med serienummeret, er gyldig hvis den er en kvalifisert evigvarende lisens (1998–2019) som ikke er tilknyttet en vedlikeholdsavtale (utløpt 30. april 2019 eller tidligere) og som ikke er sendt inn i en tidligere kampanje. I tillegg kan den ikke ha vært brukt til en oppgradering av en evigvarende lisens eller være tilknyttet en vedlikeholdsavtale og oppgradert til en nyere evigvarende lisens. Lisenser må være kommersielle og registrerte. Nettstedet for innsending er ikke ment som en enkeltkilde til validering av serienummer, men vil indikere om et serienummer tidligere er sendt inn i forbindelse med et tidligere innbyttetilbud og derfor ikke er kvalifisert.

  Innsending av et kvalifisert serienummer kreves for å overholde vilkårene for dette tilbudet.

  Merk: Kunder kan be om en lisensrapport. Denne rapporten leveres direkte fra Autodesk til kunden, og den skal vise alle aktiva kunden har, inkludert de som er gyldige.

 15. Hvor mange rabatterte abonnementer kan kjøpes per serienummer?

  Kunder kan kjøpe ett nytt ett- eller treårig abonnement for hver brukerlisens som er tilknyttet kvalifiserte serienumre som sendes inn, opptil totalt 50 brukerlisenser.

 16. Hva om kunden har flere pakker eller flere brukerlisenser for ett serienummer?

  Kunder kan kjøpe ett rabattert abonnement for hver brukerlisens som er tilknyttet et gyldig serienummer (maksimum 50 brukerlisenser), men de kan bare sende inn hvert serienummer én gang.

  For eksempel: En kunde har en pakke med fem lisenser av AutoCAD LT® 2015. Kunden kan få rabatten på opptil fem nye abonnementer. Ved innsending bytter kunden inn alle de fem evigvarende lisensene for AutoCAD LT® 2015, uavhengig av hvor mange av de rabatterte nye abonnementene som kjøpes.

  Det finnes unntak for kunder som vil kjøpe færre nye abonnementer og ikke vil bytte inn alle lisensene som er knyttet til et serienummer (for eksempel ønsker de i dette tilfellet å bytte inn tre lisenser og beholde to evigvarende lisenser). Kontakt Autodesk-forhandleren for hjelp i slike tilfeller.

 17. Finnes det noen grense for hvor mange brukerlisenser hver kunde kan sende inn?

  Ja. Kunder kan sende inn opptil 50 brukerlisenser i henhold til vilkårene for dette tilbudet. Eksempel: Kunder kan sende inn 50 serienumre med én brukerlisens hver ELLER ett serienummer med 50 brukerlisenser ELLER en hvilken som helst annen variant som ikke overstiger 50 brukerlisenser totalt – med unntak av for produkter i AutoCAD LT-serien. Det finnes ikke noe maksimum for hvor mange lisenser som kan byttes inn for produkter i AutoCAD LT-serien.

 18. Må kunder kjøpe det samme produktet som den evigvarende lisensen som sendes inn, gjelder for?

  Nei, kunder må ikke kjøpe samme produkt, men de ovenstående begrensningene for brukerlisenser og kvalifisering gjelder.

  Se Tabell 1i vedlegget for å se de kvalifiserte produktene for dette tilbudet. Se Tabell 2 i vedlegget for å se kvalifiserte produkter som kan sendes inn.

  Produktlisenser i Autodesk LT familen kan bare byttes inn mot produktlisenser i Autodesk LT familie-produkter.

 19. Hvis en kunde har en multipakke eller flere brukerlisenser for ett serienummer, må alle de nye abonnementene være for samme produkt?

  Nei. Kunder kan kjøpe et hvilket som helst av de kvalifiserte produktene som er oppført i de vedlagte tabellene, og – i henhold til kravene – like mange produkter som antallet lisenser de bytter inn.

 20. Hva er forskjellen på Q2 Upgrade Your License to a Subscription GFP-kampanjen og Move to Subscription-tilbudet?

  Q2 Upgrade Your License to a Subscription GFP er en tidsbegrenset mulighet for kunder som har eldre, evigvarende lisenser uten aktive vedlikeholdsavtaler (utløpt 30. april 2019 eller tidligere), om å sende inn og spare opptil 20 %** på kvalifiserte nye ett- eller treårige abonnementer på Autodesk-produkter.

  Move to Subscription-tilbudet er en pågående mulighet for kunder som har aktive vedlikeholdsavtaler. De kan bytte til abonnement og sikre seg spesialpriser fremover. Du finner mer informasjon på www.autodesk.no/campaigns/maintenance-to-subscription

 21. Er kampanjen tilgjengelig i Autodesk-butikken?

  Ja, i utvalgte Autodesk-butikker. Ett- og treårige abonnementer på kvalifiserte produkter i dette tilbudet er tilgjengelige på nett via enkelte Autodesk-butikker. Se Autodesk.com for å sjekke tilgjengeligheten i din butikk.

TILLEGG

Tabell 1

Denne listen inneholder kvalifiserte abonnementsprodukter du kan bytte til. Kundene kan sende inn ettårig ELLER treårig abonnement og få opptil 20 % rabatt på vanlig utsalgspris. Merk at vanlig utsalgspris for et treårig abonnement gjenspeiles som 10 % spart sammenlignet med den årlige prisen ganger 3 år.

Tabell 2

Denne listen inneholder de kvalifiserte evigvarende lisensene du kan bytte fra.

«Kommer fra»-kvalifiserte evigvarende lisenser fra 1998–2019* som ikke er tilknyttet en aktiv vedlikeholdsplan (utløpt 30. april 2019 eller tidligere)
Generell design AutoCAD® / AutoCAD® for Mac
AutoCAD® Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
AEC Advance Steel Premium/ Advance Steel AutoCAD® Bundle/ Advance Concrete
AutoCAD® Architecture / Architectural Desktop
AutoCAD® LT Civil Suite
AutoCAD® Map3D
AutoCAD® MEP
AutoCAD® P&ID
AutoCAD® Plant 3D
Building Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
CAiCE Visual Construction/Roads/Survey/Survey and Roads
Civil 3D®
Fabrication Products
Infrastructure Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
InfraWorks™/ Infrastructure Modeler
Navisworks® Manage
Plant Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
Revit® Architecture/ Revit® MEP/ Revit® Structure
Revit®
Robot™ Structural Analysis Professional
ANIM 3ds Max®
3ds Max® Design
3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard
Entertainment Creation Suite Ultimate
Maya®
Maya® Entertainment Creation Suite Standard
Maya® LT*
Maya® Unlimited/Complete
MotionBuilder
MFG Alias Design
AutoCAD® Electrical
AutoCAD® Mechanical
CFD Design Study Environment
CFD (Basic, Advanced, Motion)
Factory Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
HSMWorks Premium/Professional
Inventor® HSM, Inventor HSM Professional
Inventor®/ Inventor® Engineer-to-Order/ Inventor® Professional/ Inventor® Publisher
Moldflow Adviser (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Design
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Synergy
Nastran
Nastran In-CAD
Product Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
Showcase®
Simulation Mechanical
Vault Office
Vault Professional
Vault Workgroup
LT-familien AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac*
Inventor LT™
AutoCAD Inventor LT™ Suite
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam ArtCAM®, Standard, Premium, Ultimate
FeatureCAM® Standard, Premium, Ultimate
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate