Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

BAM Ireland

Maskinlæring hjelper byggherrer å forbedre konstruksjonskvalitet og unngå kostnads- og sikkerhetsrisikoer.

Fremtidens produksjonsteknikker

Gjengitt med tillatelse fra Royal BAM Group

Kunstig intelligens og BIM gjør konstruksjon smartere, sikrere og mer bærekraftig

Utfordrende økonomiske forhold og en appetitt for kontinuerlige forbedringer inspirerte ingeniør- og byggeselskapet BAM Ireland, et driftsselskap i Royal BAM Group, til å begynne en teknologisk omdanning med sikte på økt effektivitet og ytelse. Flere år senere har BAM Irelands reise kulminert i bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering), AI i konstruksjon og maskinlæring, og kombinasjonen av disse faktorene har omgjort detaljer i konstruksjonsdata til håndgripelige fordeler for kunder, medarbeidere, miljøet og – i siste instans – bunnlinjen.

BAMs Brewery Quarter-prosjekt i Cork bevarer den eksisterende 1600-tallsbygningen Counting House (til venstre), samtidig som det bygges nye studentboliger med 400 soverom i nærheten. Gjengitt med tillatelse fra Royal BAM Group.

Finner bedre måter å bygge Irland på

Irland er full av arkitektoniske skatter, alt fra majestetiske slott og stilige georgianske bygninger til innovative, toppmoderne kontortårn. Irlenderne kan uten tvil det å bygge. Men kan dagens byggherrer lære seg nye måter å arbeide på i en kultur med slike dype røtter i tradisjoner innen konstruksjon?

BAM Ireland er et bevis på at de kan. Det ble etablert i 1958 som Ascon Contractors og relansert som BAM Contractors i 2008. Selskapet stammer fra et nederlandsk/irsk fellesforetagende som bygget Wexford Bridge i Irland, og i dag er det landets største firma innen bygg og anlegg og offentlig byggevirksomhet. BAM Ireland har også en lang historie når det gjelder å tilpasse seg for å betjene nye kunder, bransjer og prosjekttyper – og i bruk av nye teknologier.

"I løpet av de siste seks årene har vi beveget oss tungt inn i bygging og bruken av teknologi er blitt kraftig trappet opp", sier Digital Construction Operations Manager Michael Murphy. "Vi er svært opptatt av å gjøre ting bedre, gjøre bedre ting og gjøre nye ting akkurat nå. Det er vårt mantra."

Appetitt for innovasjon

BAM Ireland begynte å ta i bruk teknologi for alvor i 2013. "Irland hadde så vidt begynt å komme tilbake etter en vanskelig periode da", sier Murhpy. "Vi var i ferd med å komme tilbake fra en alvorlig konjunkturnedgang, og marginene på prosjekter var utrolig lave. Det var vanskelig å vinne anbud. Vi pådro oss betydelig risiko på prosjektene våre også, så organisasjonen var aktivt på utkikk etter bedre måter å arbeide på og smartere måter å levere bygninger på."

Selskapet så ikke bare kortsiktige fordeler, men også langsiktige muligheter i bruk av teknologi. "Noe som virkelig skiller oss fra andre innen vårt felt, er at vi er opptatt av livssyklus", sier Murphy. "BAM går ofte inn i offentlig-private partnerskap (public–private partnerships – PPPs), der vi også administrerer eiendelene i opptil 25 år", med ansvar for drift og vedlikehold etter bygging av de offentlige eiendommene. "Derfor har vi en egeninteresse i bruk av ny teknologi som tilfører prosjektene våre verdi. Det gjør oss til et innovasjonssentrum."

BAM renoverte og utvidet Cork Courthouse som del av et PPP-prosjekt, og selskapet vil også drifte anlegget i 25 år. Gjengitt med tillatelse fra Royal BAM Group.
Simon Tritschler, teknisk utviklingsspesialist hos BAM Ireland, gjennomgår BIM 360 Insight-dashbordet for selskapets Brewery Quarter-prosjekt. Gjengitt med tillatelse fra Royal BAM Group.

Problemene ved en papirbasert arbeidsflyt

BAM Irelands mål om å minimalisere prosjektrisiko og optimalisere konstruksjon var det som bragte selskapet ut på dets digitale reise. "Reduksjon av risiko ved å skape digitale tvillinger – der vi kan prøvekjøre bygninger ved å simulere alle mulige scenarioer for hvordan de vil oppføre seg og hvordan det vil være å konstruere dem på et gitt sted – er en fornuftig måte å gjøre det på", sier Murphy.

Men å simulere optimal konstruksjon var ikke nok. BAM hadde også behov for å overvåke den faktiske byggingen og å gjøre dette for hele porteføljen av aktive prosjekter. Med dets eksisterende arbeidsflyter – der team samler bygningsdata på papir, som ble lagret på byggeplassene i uhåndterlige filer og mapper – var dette ikke praktisk mulig.

"Vi hadde behov for en måte å se på tvers av prosjekter på og se hvor smertepunktene var", sier teknisk utviklingsspesialist Simon Tritschler, som sammenlikner selskapets manuelle arbeidsflyter med en gammel, dårlig organisert låve. "Det er som om alle bare fylte ting inn i låven år etter år etter år – når du åpner den opp, kommer alt veltende ut."

Den digitale transformasjonen begynner med opprydding

I sin søken etter digitale arbeidsflyter tok BAM Irland i bruk BIM 360, (engelsk) og digital administrasjon var første skritt i prosessen. "Vi ryddet låven og plasserte ting på de riktige stedene", sier Tritschler. Teamet hans la merke til flere røde flagg under importen av prosjektene til BIM 360, inkludert prosjekter med utenlandske adresser og dokumentasjon med behov for oppdatering og oppmerksomhet.

Gjennom bruk av Insight-modulen i BIM 360 for tilgang til datarapporter og dashbord, oppdaget selskapet problemet: Det var ikke svindelaktige internasjonale prosjekter eller dokumentasjon som trengte oppmerksomhet, det var ledere som var negativt innstilt til digitalisering, som ikke fanget data på en strukturert måte. "Det indikerte at selv om vi hadde en digital prosess, ble den ikke tatt i bruk på en effektiv måte", forklarer Tritschler, som sier at selskapet brukte den nye synligheten til å drive digitaliseringen fremover ved å gjøre prosjektledere ansvarlige for prosessen.

Når og hvor det er mulig integrerer selskapet data de har fanget i BIM 360, med modeller i Revit og Navisworks : "Dette er for å oppdatere status for konstruksjonen i modellen og integrere metadata om ressurser mellom modellen og den virkelige verden", sier Tritschler."

En leder på stedet bruker en iPad for å fange data fra utstyret på Brewery Quarter-studentboligprosjektet. Gjengitt med tillatelse fra Royal BAM Group.

Omdanning av informasjon til handling

For å oppnå neste nivå av prosjektinformasjon, gikk BAM Irland til Construction IQ, som anvender maskinlæringsalgoritmer på konstruksjonsdata i BIM 360 for å oppdage kvalitets- og sikkerhetsrisikoer automatisk.

Slik fungerer det: Anleggsledere bruker iPhone og iPad til å gjennomgå sjekklister og registrere problemer på arbeidsstedene i BIM 360.Construction IQ bruker maskinlæringsmodeller til å analysere dataene automatisk og predikere hvilke problemer det knytter seg størst risiko til. Prioriterte problemer dukker opp på Insight-dashbordet med visuelle varsler som er lette å forstå.

For eksempel hadde et av BAMs prosjekter flere uløste problemer, noe som er typisk for et løpende prosjekt. Flere av problemene som ble identifisert under kvalitetsinspeksjoner, var observasjoner av vindusskjøter som manglet vanntettingsfugemasse. Construction IQ klassifiserte disse observasjonene korrekt som vanninntrengingsrisiko og fremhevet dem som høyrisikoproblemer. "Skjønnheten i dette systemet er at det ser på tvers av alle prosjektene våre", sier Tritschler. "Det lærer hva vi betrakter som en risiko. De viktigste av dem vil bli skjøvet oppover på listen for umiddelbar handling og de minst viktige blir skjøvet nedover på listen."

Insight-dashbordet i BIM 360 for BAM Irlands Brewery Quarter-prosjekt viser Construction IQ-analysen av feltkvalitet og sikkerhetsrisikoer. Gjengitt med tillatelse fra Royal BAM Group.

Omdanning av informasjon til handling

For å oppnå neste nivå av prosjektinformasjon, gikk BAM Irland til Construction IQ, som anvender maskinlæringsalgoritmer på konstruksjonsdata i BIM 360 for å oppdage kvalitets- og sikkerhetsrisikoer automatisk.

Slik fungerer det: Anleggsledere bruker iPhone og iPad til å gjennomgå sjekklister og registrere problemer på arbeidsstedene i BIM 360.Construction IQ bruker maskinlæringsmodeller til å analysere dataene automatisk og predikere hvilke problemer det knytter seg størst risiko til. Prioriterte problemer dukker opp på Insight-dashbordet med visuelle varsler som er lette å forstå.

For eksempel hadde et av BAMs prosjekter flere uløste problemer, noe som er typisk for et løpende prosjekt. Flere av problemene som ble identifisert under kvalitetsinspeksjoner, var observasjoner av vindusskjøter som manglet vanntettingsfugemasse. Construction IQ klassifiserte disse observasjonene korrekt som vanninntrengingsrisiko og fremhevet dem som høyrisikoproblemer. "Skjønnheten i dette systemet er at det ser på tvers av alle prosjektene våre", sier Tritschler. "Det lærer hva vi betrakter som en risiko. De viktigste av dem vil bli skjøvet oppover på listen for umiddelbar handling og de minst viktige blir skjøvet nedover på listen."

Maskinlæringsmomentum

BAM Irelands digitale reise har omfattet et stort antall hjørnesteinsprosjekter, og hver av dem har bygget på det forrige og på den måten skapt en evolusjonær linje av trinnvis utvikling.

Det første prosjektet, Schools Bundle 4 PPP, ble fullført i 2016 og omfattet design, bygging og kontinuerlig drift av fire ungdomsskoler i Irland. I det neste prosjektet, Courts Bundle PPP, ferdigstilte BAM Ireland renoveringen, utvidelsen og nybyggingen av syv fylkesdomstolsbygninger i 2018 og vil håndtere løpende drift av anlegget. Nåværende prosjekter omfatter studentboliger i Brewery Quarter i Cork, som avsluttes i august 2019, og Boland’s Quay i Dublin, som er et omfattende byggfornyelsesprosjekt ved vannkanten, som inkluderer en helt ny teknologicampus med kontorbygg og restaurering av kaiens historiske bygninger, og som er planlagt å stå ferdig i slutten av 2019. På hvert påfølgende prosjekt har flere mennesker digitalisert stadig mer detaljert informasjon og ressurser i BIM 360-miljøet, noe som kulminerer i bruken av Insight og Construction IQ.

"Vi har trent oss opp på digitale prosesser", forklarer Tritschler, som sier at stammekunnskap er et viktig element i endringsledelse. "Teamene som arbeider med skolene flyttet over til domstolene, og de samme folkene gikk videre til Brewery Quarter. Det er en smidig tilnærmingsmåte – for hvert skritt blir vi mer erfarne."

Byggingen av Boland’s Quay-prosjektet i Dublins havnedistrikt inkluderer tre nye kontor- og boligbygninger som har blitt designet for å oppfylle LEED Gold-effektivitetsstandardene. Gjengitt med tillatelse fra Royal BAM Group.
Studentboligprosjektet Brewery Quarter i Cork er et nesten heldigitalisert prosjekt: Alle sjekklister, utsendelser, bilder, elementer og all kommunikasjon er registrert digitalt. Gjengitt med tillatelse fra Royal BAM Group.

Høyere synlighet fører til bedre beslutningsfatting

Selv om det er tidlig i den teknologiske transformasjonprosessen, ser BAM Ireland allerede håndfaste fordeler av de digitale arbeidsflytene og bruken av Construction IQ. "Antallet åpne saker har gått betydelig ned", sier Tritschler. "Tingene som tidligere ikke ble oppdaget i papirsystemet, kan nå spores, og dermed kan vi håndtere og gjøre dem ferdige." Selskapet har oppnådd en 20 % forbedring i kvalitet og sikkerhet på stedet og en 25 % økning i tiden ansatte bruker på høyrisikoproblemer. Begge disse er resultater av forbedret beslutningsfatting som følge av at problemene og risikoene har blitt mer synlige. "For oss er helse og sikkerhet viktigst", legger Murphy til. "Hvis vi kan gjøre det mulig for ledere innen helse og sikkerhet å bruke mer tid i feltet til å drive frem kontinuerlige forbedringer i sikkerhet, er det et svært viktig poeng for BAM."

Brewery Quarter-prosjektet representerer en hovedmilepæl for BAM fordi det er 95 % digitalt, noe som har gjort at det ikke bare er mer effektivt, men også mer bærekraftig. "Vi går inn i helse- og sikkerhetsavdelingen på det byggestedet, og i stedet for å ha et rom fullt av hyller fylt med papir, har vi nå bare et par mapper. Vi arkiverer bare det vi av juridiske grunner må ha på papir", sier Tritschler. "Alt annet er digitalt."

Bruk av data over hele prosjektets livssyklus

Fordelene BAM har oppnådd gjennom bruk av digitale arbeidsflyter, vil bli forsterket ytterligere i fremtidige prosjekter etterhvert som Construction IQ fortsetter å analysere selskapets data. Tritschler predikerer at jo mer informasjon selskapets maskinlæringsalgoritmer behandler, jo mer sofistikerte vil de bli, og at de i siste instans vil gi enda flere innsikter og bedre beslutninger for selskapet.

Til slutt kan data og beslutninger omfatte hele prosjektlivssyklusen – for eksempel kan bruk av AI og maskinlæring på vedlikeholdsdata hjelpe BAM Ireland med å designe bygninger som hensyntar vedlikehold og drift i et lengre perspektiv.

"Målet vårt er å bruke dette til å standardisere prosesser i hele BAM Group-konsernet, slik at de samme prosessene brukes uavhengig av om prosjektet finner sted i Irland, England, Dubai eller Antarktis. I tillegg ønsker vi å overvåke hvor effektive disse prosessene er", forklarer Tritschler. "Vi kommer til å bruke maskinlæring som et middel til å forstå hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hvordan vi kan gjøre det bedre. Det er drømmen."

Tilknyttede produkter