EKTE AUTODESK

VANLIGE SPØRSMÅL

Om piratkopiering av programvare

Piratkopiering av programvare betyr at noe av dette skjer:

 • Programvare endres eller hackes
 • Nøkler eller kontoer kopieres eller selges
 • Bruk av programvaren overholder ikke lisensvilkårene, for eksempel ved at programvaren kopieres eller brukes på flere datamaskiner enn lisensen tillater

Piratkopiering av programvare utsetter bedrifter og brukere for sikkerhetstrusler, blant annet i form av skadelig programvare, noe som kan føre til redusert produktivitet for organisasjonen. Det er bare ekte, lisensiert Autodesk-programvare som har garanti og støtte fra Autodesk samt tilgang til nye funksjoner og sikkerhetsoppdateringer, tidligere versjoner og så videre.

Bruk av uautorisert programvare utgjør en risiko for både enkeltpersoner og organisasjoner. Uautorisert programvare kan være endret og/eller inneholde skadelig kode, noe som kan føre til problemer som

 • Økt risiko for å bli utsatt for skadelig programvare som kan skade eller ødelegge data, blant annet arbeidet ditt.
 • økt risiko for at programvaren ikke fungerer som den skal, eller i det hele tatt, noe som kan føre til sikkerhets-, kvalitets- og integritetsproblemer for designene, prosessene, produktene eller strukturene dine
 • begrenset tilgang til kundestøtte, oppgraderinger, teknisk dokumentasjon osv.

Bruk av uautorisert programvare setter også deg og bedriften din i fare for rettslig etterspill som følge av brudd på opphavsretten eller andre lovbrudd, noe som kan føre til bøter eller straffeforfølgelse.

Autodesk deltar i flere programmer som bidrar til å beskytte enkeltpersoner og organisasjoner mot risikoene forbundet med uautorisert programvare.

 • Vi informerer sluttbrukere og organisasjoner om fordelene med å bruke ekte Autodesk-programvare, blant annet informasjon om programvareadministrasjon (SAM) som hjelper bedriftene med å administrere programvarelisenser og leverer støttetjenester der kundene kan be om hjelp og veiledning i forbindelse med bruk av programvaren.
 • Vi samarbeider med organisasjoner som The Software Alliance (BSA) for å etterforske salg og bruk av uautorisert programvare.
 • Vi gjennomfører tiltak mot uautoriserte selgere av Autodesk-produkter på populære markedsplasser og e-handelssider.
 • Vi etterforsker anonyme rapporter om mistenkelige selgere og brukere av uautorisert programvare.
 • Vi støtter tekniske programmer, blant annet valideringstesting, som hjelper kundene med å forstå programvarestatusen sin.

Bruk av uautorisert programvare er brudd på opphavsretten, noe som kan føre til både bøter og straffeforfølgelse. Autodesks bruksvilkår krever også at alle kunder bruker Autodesk-programvare i samsvar med gjeldende lovverk, og forbyr all uautorisert bruk, tilgang og kopiering.

Enkeltpersoner og organisasjoner kan sjekke statusen for programvaren sin på flere måter. De kan implementere programvareadministrasjon (mer informasjon nedenfor) for å få innsikt i hvilke lisenser som er i bruk. I tillegg kan Autodesk sende varslinger til brukere om uautorisert programvare og, i samsvar med Autodesks bruksvilkår, gjennomføre lisensgjennomganger.

Nei. Autodesks undervisnings- og studentlisenser kan ikke brukes i forretningsmessige eller profesjonelle sammenhenger, kommersiell opplæring eller andre kommersielle formål. Hvis du bruker undervisnings- eller studentversjoner i forretningsøyemed, kan du gå til www.autodesk.no for å kjøpe riktig produkt.

Hvis du har et abonnement eller en vedlikeholdsavtale, kan du bruke programvaren hvor som helst – hjemme, på jobb og på reise. Finn ut mer om reiserettighetene for deg som har abonnement eller vedlikeholdsavtale

Om ekte programvare

Ekte Autodesk-programvare er lisensiert programvare som kjøpes direkte fra Autodesk eller en autorisert forhandler. Ekte Autodesk-programvare fungerer i henhold til produktdokumentasjonen og bruksvilkårene og har ikke svakhetene som kan finnes i uautorisert programvare.

Autodesk anbefaler at du avinstallerer den uautoriserte programvaren og kjøper ekte programvare direkte fra Autodesk eller en autorisert forhandler. Hvis du har informasjon om en selger av uautorisert programvare, kan du sende en rapport til Autodesk.

Hvis du mistenker at noen bruker uautorisert programvare, kan du sende inn en anonym rapport her..

Det er dessverre fort gjort å kjøpe uautorisert programvare uten å være klar over det. Uautoriserte selgere utgir seg ofte for å være autoriserte forhandlere og selger uautorisert programvare med store rabatter. Andre selgere inkluderer uautorisert programvare når du kjøper maskinvare. Du må alltid kjøpe Autodesk-programvare direkte fra Autodesk eller fra en autorisert forhandler..

Programvareadministrasjon

Programvareadministrasjon (SAM) hjelper organisasjoner med å administrere programvaren sin når det gjelder kjøp, distribusjon, oppgradering og/eller utskifting. Smart programvareadministrasjon kan hjelpe deg og organisasjonen din med å administrere kompliserte lisensvilkår og forhindre uautorisert bruk av programvare. Programvareadministrasjon kan også redusere kostnadene ved å identifisere over- eller underdistribusjon av lisenser.

Programvarekontroll (lisensgjennomgang)

Hvert år kontaktes et bestemt antall Autodesk-abonnenter for å verifisere og sikre at de overholder de gjeldende lisensvilkårene. Disse kontrollene kan også hjelpe kundene med å evaluere og få maksimalt ut av Autodesk-abonnementene sine. Kundene velges ut til disse kontrollene på grunnlag av mange forskjellige kriterier, blant annet informasjon om abonnementregistrering og -aktivering.

Autodesk kontakter kundene som er valgt ut for kontroller eller lisensgjennomganger, og involverer dem i hele prosessen.

Autodesk Genuine Service

Autodesk Genuine Service ser etter bestemte typer uautorisert Autodesk-programvare. Hvis det oppdages uautorisert programvare, kan tjenesten informere brukeren gjennom en varsling med alternativer for å løse problemet.

Varslingene fortsetter å vises til du løser problemet. Brukere som fortsetter å ignorere varslingene kan oppleve ytterligere konsekvenser.

Autodesk Genuine Service blir værende på systemet så lenge det registreres at enheten har Autodesk-produkter. Når det ikke registreres Autodesk-produkter lenger, blir tjenesten deaktivert automatisk.