Takk for innsendingen

Vi setter stor pris på at du varsler oss om mulig uautorisert kopiering og distribusjon av Autodesk-programvare. Noen fra vår avdeling for lisensoverholdelse eller vår juridiske avdeling kan kontakte deg for ytterligere informasjon. Identiteten din og informasjonen du oppgir, behandles konfidensielt.