Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Populate folkemengdeanimasjon

Du kan generere troverdige grupper som beveger seg eller står i ro, med høyt kontrollnivå – dette kan berike arkitekturpresentasjoner eller bedre forhåndsvisualisere en film eller videoscene.

Bruk et sett av animerte figurer i vanlige offentlige kulisser: fortauer, korridorer, lobbyer og torg.

Koble sammen gangveier til mønstre av fotgjengerflyt med folkemengde-kompositteringsverktøy.