Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Objektverktøy (forbedret)

Forbedringer av valg og manipulasjon av objekter gjør oppgaver som modellering og animasjon mer effektive og kreative.

Høydepunkter:

  • Designere kan nå bruke Working Pivot uten å måtte gå til hierarkipanelet ved "Pinning Working Pivot".
  • Local Align, en ny akseutjevningsmetode, prøver å stille opp hver akse for et mer forutsigbart resultat når forskjellige transform-egenskaper legges til i et underobjektvalg. Det kan finnes i nedtrekksmenyen Reference Coordinate System på hovedverktøylinjen.
  • En enkelt hurtigtast åpner en modus hvor du kan velge det underobjektet du vil.
  • Den nye muligheten til å gjøre punt-for-punkt-utvalg ved å holde inne Shift-tasten. Hvis det velges elementer som ikke er ved siden av hverandre, kan du velge punkt for punkt med forhåndsvisning for å se nøyaktig hva som velges.
Objektverktøy: mer effektive verktøy for modellering, animasjon og rendering