Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Støtte for Alembic

Vis enorme datasett i Nitrous Viewport og overfør dem enklere gjennom produksjonsprosessen takket være den nye Alembic-støtten. Jobb med produksjonsprøvet teknologi, og flytt komplekse data gjennom kommende prosjekter i en håndterbar form. Teknologien destillerer komplekse animasjons- og simuleringsdata i ikke-prosessuelle og applikasjonsuavhengige sett med behandlede geometriske resultater.

Få mer ut av arbeidsstasjonen din med effektiv bruk av minne og harddiskplass.

Siden du kan eksportere og laste inn kun den geometrien du velger, kan du korte ned tiden på dataoverføring og lasting.

Vi har lagt til et nytt avspillingbuffersystem siden lanseringen av Alembic i tilleggsmdodul 1 til 3ds Max 2015.  

Vis enorme datasett i Nitrous Viewport, og overfør dem på en enklere måte