Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Samarbeidende arbeidsflyt med beholdere

Med beholdere blir det enklere for flere designere å bidra til samme scene. Bruk beholdere skapt av andre som referanse i enkeltscener, og legg til lokal redigering uten å ødelegge originalen.

For å forbedre sceneytelsen og bruke mindre minne samtidig som forbindelsene i scenen bevares og kan lastes inn igjen, kan du midlertidig laste ut beholdere fra viewport-visningen.

Overstyr objektegenskaper når du organiserer scener uten at lagorganiseringen berøres (omtrent som en arbeidsflyt med nestede lag).

Arbeidsflyter for samarbeidende 3D-modellering med beholdere