Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dataoverføring og integrasjon med kommende prosjekter

Importer data fra mange kilder og overfør data på tvers av filrepetisjoner, programapplikasjoner, brukere og steder. Utnytt den avanserte interoperabiliteten med Photoshop-programvaren.

Bruk toveis overføring og synkronisering av kameraer, lys, nullobjekter, planobjekter/faste objekter, klipp, klipplag, blend modes, gjennomskinnelighet, effekter og tekstobjekter med After Effects-programvaren.

Konverter tobente figurer fra 3ds Max CAT (Character Animation Toolkit) til figurer som er kompatible med HumanIK spillmellomvare-solveren i 3D-animasjonsprogramvaren Maya (engelsk) og 3D-figuranimasjonsprogramvaren MotionBuilder (engelsk) på ett enkelt trinn.

Bruk samme mus- og tastekombinasjoner til å navigere viewporter i 3ds Max, som i Maya.

Beveg deg enkelt mellom versjonene, og lagre scener i et format som er kompatibelt med 3ds Max 2011 og nyere. 

Integrering av 3D-modelleringsarbeidsforløp