Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Forbedret integrering av Shotgun

Shotgun-produksjonssporing, gjennomgang og ressursstyring tilveiebringer essensielle samarbeidsverktøy på en sikker og skalerbar skybasert plattform.

Et svært utvidet og forbedret verktøysett for Python og .NET i 3ds Max gir tettere integrasjon med Shotgun.

Forbedret integrasjon mellom Shotgun og 3ds Max; forbedret verktøysett for Python og .NET