Funksjoner

Få tilgang til CAD- og GIS-data til bruk i 3D-modeller

Med AutoCAD® Map 3D-programvare kan du få tilgang til og bruke CAD- og GIS-data fra en rekke kilder. Med omfattende bransjedatamodeller for gass, vann, avløp og elektrisk kan du enklere organisere spredt objektinformasjon og bruke bransjestandarder og forretningskrav.

Sidevisning:

  Verktøy for GIS-analyse og planlegging

 • Analyseverktøy

  Besvar spørsmål og fatt bedre beslutninger om dataene dine med verktøy for GIS-analyse og planlegging. Funksjonene og funksjonaliteten gjør visualisering og evaluering av design og kart- og byggteknikk lettere. Du kan kople sammen informasjon i vektor- og tabellformater, utføre datasøk, lage tematiske kart, bygge topologier, lage rapporter og utføre buffer-, sporings- og overlagringsanalyser med mer.

 • Koordinatsystemer og geolokalisering (forbedret)

  Kommersielle verktøy for grunnkart og geolokalisering gjør at du kan legge til flyfotodata, veier og hybride sattelittkart av veinettet. Du kan geokode og reversere geokodepunkter basert på adresse, bruke og integrere data fra luftfoto og konvertere til vektordata.

 • Opprett koordinatsystemer (forbedret)

  Søk etter eller opprett koordinatsystemer ved bruk av tilpassede rasterfiler, og bruk moderne algoritmer for å transformere koordinatsystemer. Du kan arbeide med over 4000 koordinatsystemer fra virkeligheten eller skreddersy og administrere ditt eget koordinatsystem. Nye definisjoner for koordinatsystemer er tilgjengelig i sanntid. Dette lar deg jobbe mer fleksibelt med forskjellige koordinatsystemer mens du administrerer infrastruktur. 

 • Opprett og rediger symboler

  Importer felles offentlige domenesymboler i et karttegningsmiljø og rediger dem for å oppfylle spesifikke krav.

 • Dynamiske verktøytips og lenker

  Hold markøren over en funksjon for å vise egenskaper, for eksempel verktøytips og lenker.

  Bransjedatamodellering og -styring

 • Datastyringsverktøy (forbedret)

  Administrer kartdata i nesten alle formater og jobb med bruksklare bransjemodeller som er tilgjengelig for både enkeltstående miljøer og bedriftsmiljøer. Opprett og modifiser dine egne datamodeller hurtigere og enklere ved bruk av kraftige datamodelleringsverktøy. Flytt og konverter data mellom datalagre. Enklere administrering av de store, jobbaktiverte databasene som kreves av de store eierne og operatørene av infrastrukturdata.

 • Tilgang til bransjemodeller i flere formater (forbedret)

  Få tilgang til bransjemodeller i Microsoft SQL Server- eller Oracle-systemer. Med den forbedrede FDO Provider kan du arbeide med selskapsbransjemodeller på SQL Server på samme måte som med Oracle-systemer. Rediger nettverksmodeller som er lagret i ArcSDE 10.2 direkte, og få tilgang til ytterligere støttefunksjoner.

 • Arbeidsflyt og funksjonsregler

  Microsoft Windows Workflow Foundation (WF) gjør det enklere å automatisere repetitive oppgaver. Bygg, lagre og del enkel og kompleks arbeidsflyt med en visuell redigeringsenhet. Muliggjør mer nøyaktige dataoppdateringer ved bruk av tilpassede funksjonsregler og arbeidsflyt for bransjemodeller.

 • Konverter data til intelligente bransjemodeller (forbedret)

  Opprett og styr intelligente bransjemodeller ved å konvertere GIS- og CAD-data. Fyll ut en ny bransjemodell fra FDO-datakilder eller DWG-filer og tilordne funksjonsklasser og attributter. Konverter deretter dataene til en modell og lagre databasen som en DWG-/DWT-fil til bruk i fremtidige prosjekter. Konverter eksisterende CAD- og GIS-data, AutoCAD-programvaredata og andre GIS-datasett.

 • Konfigurer lineære referansesystemer

  Utvikle et lineært referansesystem (LRS)-program, slik som en skinne- eller transportmodul. Innenfor den nye bransjemodellen kan du definere LRS basert på eksisterende objekter og linjesegmenter. Inkluder deretter et prefiks for din LRS for å hjelpe til med å spesifisere funksjonsklassene i systemet. Etter at du har definert nye tilpasningsfunksjonsklasser, konfigurerer du LRS ved å legge til objektforhold. Deretter kan du åpne og styre en LRS-mal for vei eller togbane.

 • Bransjemodellanalyse

  Bruk tilkoblingsinformasjonen som er innebygget i bransjemodellene, for å identifisere tilkoblede fasiliteter eller analysere virkningen av handlinger på infrastrukturen.

  Publisering og interoperabilitet

 • Bruk bransjemodelldata når du er frakoblet

  Med frakoblet redigering og synkronisering kan brukere sjekke bransjemodelldata for å jobbe lokalt i feltet eller med annen programvare. Trekk ut data i køsatt redigeringsmodus og legg dem inn i designprosessen ved hjelp av AutoCAD Utility Design programvare (engelsk), eller del dem med arbeidere i feltet som bruker Infrastructure Map Server (engelsk)-programvare. Når arbeidet er fullført, kan du synkronisere og flette dataene inn i bransjemodellen igjen.

 • Skrivebord til nett med A360

  Lagre tegninger, prosjektfiler og karttegningsfiler fra AutoCAD-programvare i et lett tilgjengelig arbeidsområde på nettet med A360. Vis og rediger tegningene på nettet eller på mobilenheten, så du enkelt kan dele og samarbeide med andre. Nett- og mobilappen AutoCAD® WS (engelsk) for AutoCAD gjør det mulig å vise, redigere og dele DWG-tegninger og GIS-kart på nettet ved hjelp av A360.

 • Publiser direkte på nettet

  Distribuer dine romdata, tegninger og GIS-kart på nettet slik at de oppfyller behovene til organisasjonen din. Publiser til Internett ved hjelp av Infrastructure Map Server-programmet (engelsk). Eller distribuer tegninger som individuelle georefererte DWF-filer, flersiders DWF-kartbøker eller papirdokumenter. Og du kan publisere en enkelt DWG eller flere tegnefiler til en enkelt kartdefinisjon.

 • Interoperabilitet med AutoCAD- og GIS-programvare

  Les, skriv og konverter data mellom vanlige formater. Vanlige formater inkluderer:

 • Datautveksling med 3D planleggings-/designverktøy

  Bruk samme data for konseptmodellering i 3D-miljøer for å lage intelligente, modellbaserte konstruksjoner for bygg- og anleggsprosjekter og prosjekter knyttet til distribusjon av verktøy. Del data lettere med programvarene Infraworks (engelsk), AutoCAD Civil 3D og AutoCAD Utility Design (engelsk).

 • Dynamiske kartforklaringer, nordpiler og skalasøyler

  Forbedre offentlige visningsdokumenter, slik som kart og utstillingsobjekter med nordpiler, skalasøyler, dynamiske kartforklaringer og flere viewports i selve utstillingsobjektet.

 • Raster, gradnett og kartbøker

  Opprett og publiser kart basert på U.S. National Grid (USNG)-standarder, bredde- og lengdegradraster og andre kriterier.

  Topografitilgang og -redigering

 • Topografiske data direkte fra kilden (forbedret)

  Få direkte tilgang til GIS-data fra mange topografiske og geografiske datakilder med Feature Data Object (FDO)-teknologi som har åpen kildekode. Datakilder inkluderer ESRI®-filer og administrerte geo-databaser, Oracle®, Microsoft® SQL Server®, PostGIS, PostgreSQL, SQLite og MySQL®. 

 • Datatilgang og -styring

  Med forbedrede regnearksfunksjoner i Microsoft Excel kan du føye sammen attributt- og GIS-data og redigere Excel-dataene som er lagret i AutoCAD Map 3D. I tillegg gjør forbedrede romdatabaseverktøy at du kan lagre og bruke flere geometriske representasjoner i infrastrukturobjektene, slik at du får fleksibilitet til å velge den geometrien som passer best til leveringskravene dine.

 • Landmålingsfunksjoner

  Funksjonsrike landmålingsverktøy gjør at du enkelt kan importere, behandle og administrere feltmålinger og topografiske data som hentes fra GPS- og bakkemålinger. Funksjonene for landmåling omfatter muligheten til å bruke tilpassede feltkoder som kan tilordnes databaseattributter, for å gjøre innsamling av data mer effektivt. Ytterligere landmålingsfunksjoner inkluderer: dataimport av Leica GSI, CPlan RO, ASCII-punkt og LandXML-dataimport, samt landmålingsdatabaser og -skjemaer, punktgrupper og automatisk oppretting av funksjoner.

 • Overflate- og punktskyverktøy (forbedret)

  Opprett flatemodeller i stor skala fra punkter og konturdata og opprett konturer fra overflater. Du kan visualisere og analysere topografisk informasjon, herunder digitale høydemodeller (DEM) og ESRI® GRID-filer for høyder, helling og aspekt. Draper luftfotoer og vektordata på overflater for å avsløre 3D-gjengivelser og utfør solstudier med åsskygge.