Funksjoner

GIS-systemer og administrasjon av romdata

AutoCAD® Map 3D-programvare gir deg verktøy for å konvertere data til intelligente modeller, forenkle administrasjonen av databaser for romdata, definere regler for arbeidsflyter og funksjoner, og opprette, dele og analysere bransjespesifikke modeller. Opprett bransjemodeller enklere, for å analysere påvirkningen på infrastruktur enklere.

Sidevisning:

  Bransjedatamodellering og -styring

 • Datastyringsverktøy (forbedret)

  Administrer kartdata i nesten alle formater og jobb med bruksklare bransjemodeller som er tilgjengelig for både enkeltstående miljøer og bedriftsmiljøer. Opprett og modifiser dine egne datamodeller hurtigere og enklere ved bruk av kraftige datamodelleringsverktøy. Flytt og konverter data mellom datalagre. Enklere administrering av de store, jobbaktiverte databasene som kreves av de store eierne og operatørene av infrastrukturdata.

 • Tilgang til bransjemodeller i flere formater (forbedret)

  Få tilgang til bransjemodeller i Microsoft SQL Server- eller Oracle-systemer. Med den forbedrede FDO Provider kan du arbeide med selskapsbransjemodeller på SQL Server på samme måte som med Oracle-systemer. Rediger nettverksmodeller som er lagret i ArcSDE 10.2 direkte, og få tilgang til ytterligere støttefunksjoner.

 • Arbeidsflyt og funksjonsregler

  Microsoft Windows Workflow Foundation (WF) gjør det enklere å automatisere repetitive oppgaver. Bygg, lagre og del enkel og kompleks arbeidsflyt med en visuell redigeringsenhet. Muliggjør mer nøyaktige dataoppdateringer ved bruk av tilpassede funksjonsregler og arbeidsflyt for bransjemodeller.

 • Konverter data til intelligente bransjemodeller (forbedret)

  Opprett og styr intelligente bransjemodeller ved å konvertere GIS- og CAD-data. Fyll ut en ny bransjemodell fra FDO-datakilder eller DWG-filer og tilordne funksjonsklasser og attributter. Konverter deretter dataene til en modell og lagre databasen som en DWG-/DWT-fil til bruk i fremtidige prosjekter. Konverter eksisterende CAD- og GIS-data, AutoCAD-programvaredata og andre GIS-datasett.

 • Konfigurer lineære referansesystemer

  Utvikle et lineært referansesystem (LRS)-program, slik som en skinne- eller transportmodul. Innenfor den nye bransjemodellen kan du definere LRS basert på eksisterende objekter og linjesegmenter. Inkluder deretter et prefiks for din LRS for å hjelpe til med å spesifisere funksjonsklassene i systemet. Etter at du har definert nye tilpasningsfunksjonsklasser, konfigurerer du LRS ved å legge til objektforhold. Deretter kan du åpne og styre en LRS-mal for vei eller togbane.

 • Bransjemodellanalyse

  Bruk tilkoblingsinformasjonen som er innebygget i bransjemodellene, for å identifisere tilkoblede fasiliteter eller analysere virkningen av handlinger på infrastrukturen.