Funksjoner

Verktøy for CAD- og GIS-toplogidata

AutoCAD® Map 3D-programvare lar deg administrere geografi- og kartdata enklere. Få tilgang til og bruk topografiske data, administrer og importer GPS-data, registrer eksisterende forhold og importer data fra feltundersøkelser.

Sidevisning:

  Topografitilgang og -redigering

 • Topografiske data direkte fra kilden (forbedret)

  Få direkte tilgang til GIS-data fra mange topografiske og geografiske datakilder med Feature Data Object (FDO)-teknologi som har åpen kildekode. Datakilder inkluderer ESRI®-filer og administrerte geo-databaser, Oracle®, Microsoft® SQL Server®, PostGIS, PostgreSQL, SQLite og MySQL®. 

 • Datatilgang og -styring

  Med forbedrede regnearksfunksjoner i Microsoft Excel kan du føye sammen attributt- og GIS-data og redigere Excel-dataene som er lagret i AutoCAD Map 3D. I tillegg gjør forbedrede romdatabaseverktøy at du kan lagre og bruke flere geometriske representasjoner i infrastrukturobjektene, slik at du får fleksibilitet til å velge den geometrien som passer best til leveringskravene dine.

 • Landmålingsfunksjoner

  Funksjonsrike landmålingsverktøy gjør at du enkelt kan importere, behandle og administrere feltmålinger og topografiske data som hentes fra GPS- og bakkemålinger. Funksjonene for landmåling omfatter muligheten til å bruke tilpassede feltkoder som kan tilordnes databaseattributter, for å gjøre innsamling av data mer effektivt. Ytterligere landmålingsfunksjoner inkluderer: dataimport av Leica GSI, CPlan RO, ASCII-punkt og LandXML-dataimport, samt landmålingsdatabaser og -skjemaer, punktgrupper og automatisk oppretting av funksjoner.

 • Overflate- og punktskyverktøy (forbedret)

  Opprett flatemodeller i stor skala fra punkter og konturdata og opprett konturer fra overflater. Du kan visualisere og analysere topografisk informasjon, herunder digitale høydemodeller (DEM) og ESRI® GRID-filer for høyder, helling og aspekt. Draper luftfotoer og vektordata på overflater for å avsløre 3D-gjengivelser og utfør solstudier med åsskygge.