Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Verktøy for uttrekk av flatekurver

Trekk ut isolinjer gjennom et spesifisert punkt på en overflate eller flaten på et solid stoff for å bestemme konturlinjene i hvilken som helst form. Verktøyet viser en forhåndsvisning av den resulterende kilen, før du velger punktet. Du kan velge retningen til isolinjene, både i U- og V-planet.