2023 Architecture-verktøysettet er inkludert med AutoCAD

Architecture-verktøysettet gir deg alle verktøyene du trenger for å fullføre prosjektene raskere og skalere prosjektforløpet. Forbedre produktiviteten til arkitektdesign og -tegning med opptil 61 %* ved hjelp av tidsbesparende funksjoner og automatisering av oppgaver:

  • få tilgang til biblioteket vårt med over 8500 arkitekturkomponenter, inkludert blokker med flere nivåer

  • generer plantegninger, oppriss, seksjoner og takraster automatisk

  • plasser vegger, dører og vinduer raskt med realistisk konstruksjon


Trapper designet med Architecture-verktøysettet

Architecture-verktøysettfunksjoner

Oppdag spesialiserte verktøy for arkitekter

Mer enn 8500 arkitekturkomponenter

Ta i bruk over 8500 intelligente arkitekturkomponenter, inkludert blokker med flere nivåer, for å støtte ulike lagstandarder. Hvis en av de eksisterende lagstandardene ikke oppfyller behovene til prosjektet ditt, kan du skape din egen ved å tilpasse en eksisterende lagstandard.


Automatisk generering av objekter

Du kan spare tid og øke produktiviteten ved automatisk å generere ofte brukte arkitekturobjekter, slik som plantegninger, oppriss, seksjoner og takraster.


Vegger, dører og vinduer

Bruk elementer med realistisk atferd og konstruksjon for å gjøre det raskere å plassere dem i dokumentene og tegningene du lager.


Tegningsversjonbehandling

Sjekk inn og ut filer for å beholde versjonen, forhindre uautoriserte endringer og sikre integriteten til tegningen. Du kan enkelt tilbakestille til en tidligere versjon av tegningen med kommentarhistorikken, og vise tegningsnavnet festet til innsjekkingstidspunktet.


Støtte for lagstandarder

Verktøysettet lager flere lag i henhold til den gjeldende standarden ved å bruke forhåndsdefinerte lagstandarder og samsvarende lagnøkkelstiler. Dette gjør at du kan automatisk generere lag etter behov når du legger til objekter i en tegning.


Visningssystem

Med visningssystemet trenger du bare å tegne et arkitekturobjekt én gang. Utseendet til objektet endres automatisk slik at det oppfyller visningskravene til ulike typer tegninger, visningsretninger og detaljnivåer.


Design med rom- og soneobjekter

Forbedre designalternativene. Organiser rapporter med rom, og bruk soner til å strukturere rom i ulike grupper i henhold til ulike planer.


Detaljkomponentbehandling

Bruk dialogboksen for detaljkomponentbehandlingen til å navigere sømløst mellom ulike detaljkomponentdatabaser. En hierarkisk trevisning og en filterfunksjon gjør det enkelt å finne enkeltkomponenter i en database.


Arkitektonisk renovering

Vis eksisterende, demolert og ny konstruksjon i én tegning. Dette gjør at du kan designe og produsere renoveringer raskere, samtidig som du unngår feil som ofte oppstår når flere tegninger blir redigert.


Visning av interiøret til Autodesk-kontoret

Fordeler ved Architecture-verktøysettet

I denne undersøkelsen forbedret Architecture-verktøysettet produktiviteten med opptil 61 %*, noe som gir betydelige tidsbesparelser for vanlige arkitektoniske designoppgaver i AutoCAD.

*Ansvarsfraskrivelse

Produktivitetsdata basert på en rekke undersøkelser utført av en ekstern konsulent på oppdrag fra Autodesk. De syv verktøysettundersøkelsene sammenlignet vanlig AutoCAD med de spesialiserte verktøysettene i AutoCAD, under utføring av oppgaver som utføres ofte av erfarne AutoCAD-brukere. Som med alle ytelsestester kan resultatene variere avhengig av datamaskin, operativsystem, filtre og til og med kildemateriale. Selv om alt er gjort for å gjøre testene så rettferdige og objektive som mulig, kan resultatene variere. Produktinformasjon og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Autodesk gir ut informasjonen som den er, uten noe form for garanti, hverken uttrykkelig eller underforstått.