Civil 3D for jernbanedesign

Modeller og analyser jernbaneprosjekter raskt

Akselerer planlegging, design og levering av transittstasjoner og jernbanenettverk.

Civil 3D-funksjoner for jernbanedesign

Funksjoner

Justeringer og profiler

Bruk jernbanesporinnretting for å skape jernbaneskinner med felles stasjonering basert på spesifikke toleranser som justeres i henhold til endringer i overordnet jernbaneinnrettingsgeometri, -profil og -dossering. (video: 1:46 min)


Spesielt sporarbeidsdesign

Design sporendringer for avgrenede innrettinger og skinnekryss som knytter sammen parallelle innrettinger basert på et bibliotek over sporveksling- og skinnekrysstyper du kan redigere, slette eller legge til.


Korridormodellering

Bygg 3D-sporkorridormodeller, inkludert innrettinger, profiler og monteringer. Inkorporer design for kryss, sporveksling, plattformer og beregninger for dossering. (video: 54 sek)


Plattformkantdesign

Design plattformkanter for lett og tung jernbane ved bruk av enkle eller doble plattformdelmontasjer med en dynamisk oppdaterende plattformkant langs sporet. (video: 1:01 min)


Designautomatisering

Bruk visuell programmering for å generere skript som automatiserer repetitive og komplekse oppgaver, inkludert elektrifisering, signalisering og andre systemelementer. (video: 2:42 min)


Koble til andre Autodesk-produkter for jernbanedesign

Optimaliser jernbanedesign gjennom alle prosjektfaser

Opprett kontekst og utfør konseptsmessige og detaljerte design av horisontale og vertikale strukturer. (video: 2:18 min)


Effektiviser designarbeid for jernbanespor

Utfør detaljert modellering og dokumentasjon av ressurser for jernbanenettverk. (video: 4:07 min)


Automatiser designarbeidsflyter

Bruk Dynamo til å automatisere design og detaljering av komplekse og rutinemessige oppgaver for å akselerere prosjektprosesser.(video: 2:37 min)