Civil 3D for konstruksjon av veier og motorveier

Mer effektive arbeidsflyter for bedre prosjektresultater

Akselerer design, optimalisering og dokumentasjon av vei- og motorveiprosjekter.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra WSP

Civil 3D-funksjoner for konstruksjon av veier og motorveier

Funksjoner

Landmåling

Last ned, opprett, analyser og juster undersøkelsesdata. Strømlinjeform overføring til kontoret av resultater fra undersøkelser i felten. (video: 16 sek)


Korridormodellering

Skap dynamiske, fleksible 3D-modeller av veikorridorer. Simuler kjøring gjennom korridoren, og evaluer synsavstand og innvirkningsanalyse visuelt. (video: 35 sek)


Veikryssdesign

Skap dynamiske modeller av 3-veis (T-formede) eller 4-veis veikryss. Modeller rundkjøringer i henhold til standarder som kan kombineres med eksisterende eller planlagte veier. (video: 10 sek)


Design av avløpssystemer

Utfør oppgaver for håndtering av overflatevann, inkludert design av overvannsledninger. Definer rørledningsveier, optimalisert med hydraulikk-/hydrologianalyse. (video: 10 sek)


Rehabilitering av vei

Automatiser sammensetningsgenerering for designmodellen din for rehabiliteringskorridor. Optimaliser veireparasjon for å balansere kostnader og ytelse. (video: 57 sek)


Designautomatisering

Bruk visuell programmering for å generere gjenbrukbare skript som automatiserer repetitive og komplekse oppgaver. (video: 1.28 min)


Materialer og mengder

Bruk materialer og informasjon for å skape rapporter for volum langs en justering, sammenligning av design og eksisterende bakkeoverflater og mengdeuttrekk. (video: 20 sek)


Planproduksjon og -dokumentasjon

Opprett planproduksjonsark som automatisk viser stasjonsområder med innrettinger og profiler som er basert på forhåndsdefinerte områder langs en innretting. (video: 24 sek)


Koble sammen andre Autodesk-produkter for veinettverksdesign

Lever veiprosjekter fra konsept til design

Design i kontekst og akselerer detaljdesign med Civil 3D, ReCap Pro, InfraWorks og Dynamo. (video: 2.42 min)


Arbeid med mer sammenkoblede broarbeidsflyter

Koble Civil 3D-veigeometri til parametrisk bromodelleringsverktøy i InfraWorks og egendefinerte Revit-strukturer. (video: 2.56 min)