Nøkkelfunksjoner i Flow Production Tracking (tidligere ShotGrid)

Flow Production Tracking brukes av kreative personer over hele verden og er et sentralt navn som forener produksjonsstyringen og den kreative prosessen slik at arbeidet i studioet blir mer effektivt.

Prosjektoversikt i Flow Production Tracking-programvaren med tidsfrister og statusoppdateringer

Prosjektstyring i sanntid

Se hvert trinn i produksjonen, og spor bilder og ressurser gjennom datasamlebåndet i sanntid.

Visning av ressursplanlegging

Identifiser over- eller underutnyttede artister og juster enkelt arbeidet for å optimalisere ytelsen.

Kontekstbasert gjennomgang

Utfør informerte gjennomganger med tilgang til produksjonens tidligere merknader, versjoner, statuser med mer.

Medieavspilling fra hvor som helst

Gi tilbakemelding fra hvor som helst med fargepresis avspilling av høy kvalitet på nett, mobil og skrivebord.

Redigeringsintegrasjon

Gå gjennom det endelige produktet og hent raskt opp klipp for å underbygge kreative beslutninger.

Integreringer av plug-and-play

Design et egendefinert datasamlebånd med integrerte verktøy, inkludert Maya, 3ds Max og Unreal Engine.

Jobb direkte i kreative apper

Få tilgang til verktøy for produksjonsledelse, gjennomgang og godkjenning i kreative apper.

Isolasjonsfunksjonssett

Styr medieisolasjon, utvidet reproduksjon av medier, skjerming for kontroll av nett- og medietrafikk med mer.

Produksjonsoversikt

Visualiser viktige data med grafkontrollprogram og tidsserier, statuslogg og diagram over gjenstående arbeid.

Funksjoner i Flow Production Tracking

Produksjonsstyring

Visning av ressursplanlegging

Administrer kunstnerressurser effektivt med visning av ressursplanlegging. Vurder kapasitet, arbeidsmengde og juster ressurser på ulike nivåer. Få sømløs tilgang til sanntidsdata og eksportinformasjon.


Prosjektstyring i sanntid

Bruk Flow Production Trackings skybaserte datasamlebånd-verktøy for å spore, gjennomgå, godkjenne og administrere data i forbindelse med en produksjon.


Tids- og ressursplanlegging

Fordel teamets tid etter prosjekter og milepæler, så vet du alltid hvem som jobber med hva og når oppgaver skal utføres.


Produksjonsoversikt

Visualiser viktig produksjonsdata, spor prosjektets fremdrift og treff raskt beslutninger i viktige saker.


Samarbeid og gjennomgang

Kontekstbasert gjennomgang

Få tilgang til en rik logg med produksjonsinformasjon, med tidligere merknader, versjoner og statuser for å underbygge kreative beslutninger under gjennomgangen.


Medieavspilling fra hvor som helst

Vis medier og gi tilbakemelding hvor som helst fra med nett- og mobilavspilling av høy kvalitet og full oppløsning, fargepresise gjennomganger på skrivebordet.


Redigeringsintegrasjon

Foreta en kontekstbasert gjennomgang av det endelige produktet i nettleser eller lokalt på skrivebordet med Screening Room for RV. Hent raskt opp klipp for å underbygge dine kreative beslutninger.


Organiserte mediegjennomganger

Søk, se gjennom og vis medier uansett prosjekt fra ett sted. Opprett spillelister og ta nyttige notater under en gjennomgang.


Enkel gjennomgang for klienter

Klienter kan gå gjennom, kommentere og ta notater på en enkel, beskyttet nettside uansett hvor de er i verden.


Vis høyoppløselige medier

Vis høyoppløselige og fargepresise medier i RV. Se på medier, sammenlign, kommenter og gi tilbakemelding i et skytilkoblet skrivebordsmiljø.


Datasamlebånd og integrasjoner

Integreringer av plug-and-play

Jobb direkte i integrerte designutformingsverktøy som Maya, 3ds Max eller Unreal Engine, mens du har tilgang til produksjonsstyringen og gjennomgangsverktøyene i Flow Production Tracking.


Integrasjoner med kreative applikasjoner

Bruk de kraftige integrasjonene i Flow Production Tracking for å hente inn oppgaver, notater og filer til de kreative teamenes favorittverktøy for design, modellering og visualisering.


Filsporing og -deling

Spor, del og publiser filer i Flow Production Tracking fra et hvilket som helst verktøy for innholdsoppretting.


Tilpassbare API-er

Konstruer spesialverktøy og integreringer med Pipeline Toolkit, Python API og REST API.


Verktøysett for Flow Production Tracking

Få oversikt over Flow Production Tracking-prosjektene dine, start enkelt de kreative appene, og sett opp integreringsverktøy fra skrivebordet.


Automatisert filbehandling

Finn og last raskt inn filer som er publisert til Flow Production Tracking, og få tilgang til versjonene for hvert prosjekt.


Sikkerhet

Isolasjonsfunksjonssett

Betjenes fra skyen mens sikkerhets- og ytelseskravene fra leverandørene oppfylles, inkludert full kontroll over medieisolasjon, utvidet mediereproduksjon, skjerming for kontroll av nett- og medietrafikk samt bedre IP-administrering.


Tredjeparters revisjoner

Få ro i sinnet: Independent Security Evaluators (ISE) utfører kvartalsvise revisjoner av nettprogrammet og infrastrukturen for Flow Production Tracking for å oppdage og utbedre sårbarheter.


Enda bedre sikkerhetsfunksjoner

Styrk studioets sikkerhet med funksjoner som felles pålogging (SSO), tofaktor-autentisering og IP-tillatelsesliste.