Autodesk Info360 Asset: Tilstanden til vannrelaterte komponenter, risiko, rehabiliteringsadministrasjon 

Fordeler med Autodesk Info360 Asset 

Administrer inspeksjoner i et skymiljø 

Gå gjennom komponentinspeksjoner for tilstands- og risikoanalyse sentralt.

Få en bedre forståelse av komponenttilstanden 

Gå gjennom inspeksjoner for å vurdere nøyaktigheten av tilstandsgradering av komponenter. 

Beregn risiko på en tydelig og forståelig måte 

Bestem forretningsrisiko ved hjelp av de nyeste komponent- og tilstandsdataene.

Prioriter kapitalplaner ved hjelp av risiko 

Velg de riktige tiltakene for å utvikle effektive rehabiliteringsplaner.

Dette kan du gjøre med Autodesk Info360 Asset 

Effektiviser inspeksjonsleveranser og gå gjennom arbeidsflyter (video: 1.00 min)

Effektiviser inspeksjonsleveranser og gå gjennom arbeidsflyter 

Feltteamene til forsynings- og entreprenørvirksomheter kan effektivt levere inspeksjonsdata og -medier til ansvarlig for tilstandsprogrammet. Inspeksjoner kan deretter gjennomgås umiddelbart og godkjennes, avvises eller endres.

Begrunn risikobaserte beslutninger enkelt (video: 55 sek)

Begrunn risikobaserte beslutninger på en enkel måte 

Bestem eksponering for forretningsrisiko basert på en logisk, trinnvis tilnærming som kombinerer komponent, tilstand, ytelse og romlige data. Risikomodellerere kan effektivt forklare interessenter hvordan risikobaserte beslutninger utledes.

Veiledende beslutninger om komponenter (video: 32 sek)

Optimaliser programmet for kapitalforbedring

Gi informasjon som bidrar til beslutninger for kapitalplanlegging ved hjelp av inspeksjons-, tilstands-, avviks- og feildata, risikoresultater og kostnader for hver intervensjon. Prioriter hvilke komponenter som skal repareres, rehabiliteres, erstattes, inspiseres eller ignoreres.

Autodesk Info360 Asset-ressurser 

VIDEO

En dag i livet til et sanitetsdistriktsteam 

Se hvordan et hypotetisk team for administrasjon av komponentene bruker Autodesk Info360 Asset på et prosjekt.

 

WEBINAR NÅR SOM HELST

En introduksjon til Info360 Asset 

Produktsjefer viser hvordan Info360 Asset effektiviserer feltkontorets arbeidsflyter, risikoanalyser og mer.

 

BROSJYRE

Komponenttilstand, risiko og rehabiliteringsplanlegging

Finn ut hvordan Info360 Asset bidrar til å effektivisere komponentinspeksjon, tilstandsadministrasjon og risikoplanlegging.

 

Vanlige spørsmål

Hva brukes Autodesk Info360 Asset til?

Autodesk Info360 Asset bistår administrasjonen av komponenter ved at brukeren kan gjennomgå, lagre og administrere alle inspeksjonsdata effektivt, vurdere tilstanden på en praktisk måte, fastslå risikoer nøyaktig og få veiledning når det skal fattes beslutninger om fornyelse – alt fra én enkelt skybasert plattform. Det gir også ikke-tekniske interessenter tilgang til et lettforståelig nettmiljø, slik at de får en bedre forståelse av vedlikeholds- og fornyelsesbeslutninger.

Hvem bruker Autodesk Info360 Asset?

Autodesk Info360 Asset brukes av forsyningsvirksomheter, kommuner, konsulentfirmaer og entreprenører. Feltteam, CCTV-entreprenører, ansvarlige for tilstandsprogram, risikomodellerere, kapitalplanleggere, komponentstrateger og konsulenter samarbeider alle i én enkelt, skybasert plattform bestående av komponentdetaljer, inspeksjoner, tilstandsdata, risikoresultater, rehabiliteringsplaner og eventuelle støttedata importert i tabell- eller GIS-format.

Hva om komponentene våre blir inspisert av en entreprenør (ikke et internt feltteam)? Hvordan kan de importere dem til Autodesk Info360 Asset?

Du kan gi entreprenøren direkte tilgang til inspeksjonsportalen i Autodesk Info360 Asset, der entreprenører kan laste opp og gjennomgå inspeksjonsdata og -medier før de sendes inn. Entreprenører kan laste opp inspeksjoner uten tilknyttede medier, slik at du kan bruke inspeksjonsdataene umiddelbart og laste opp medier senere når bedre båndbredde er tilgjengelig. Hvis inspeksjoner ikke er i henhold til standardene dine, kan du avvise dem direkte i Info360 Asset og forklare hvorfor, slik at entreprenøren kan inspisere de relevante komponentene på nytt.

Hva kan importeres og brukes i Autodesk Info360 Asset?

Du kan hente inn GIS-lag for å:

  • koble til ArcGIS Online og hente GIS-lag for risiko- og rehabiliteringsanalyser
  • finjustere konsekvensen av feilberegninger
  • visualisere romlige data tydelig i nettverkskartet

Du kan også bruke en hvilken som helst egendefinert tabell, og knytte den til de relevante komponentene for å forbedre risikoprofiler.

Vis mer

Støtte og problemløsning (engelsk)

Finn feilsøkingsartikler, og løs problemet.