Autodesk InfoWater Pro: Modeller vannsystemer i ArcGIS Pro

Hvorfor bruke Autodesk InfoWater Pro?

Kartlegg og analyser vannsystemer på en enkel måte

Kartlegg, design og analyser vanndistribusjonssystemer fra ArcGIS Pro.

Oppretthold servicenivåer

Sørg for tilstrekkelig trykk for å betjene kunder, selv under hendelser som krever brannvannstrøm.

Øk vannsystemets motstandskraft

Finn kritiske systemelementer og lag en beredskapsplan.

Hva du kan gjøre med InfoWater Pro

Sømløs migrering av GIS-data til InfoWater Pro

Få mest mulig ut av dine hardt opptjente GIS-data for å effektivt bygge og oppdatere vanndistribusjonsmodellene, med et 1:1-forhold mellom InfoWater Pro-modeller og ArcGIS Pro.

Dra nytte av ikke-opprinnelige modelleringsdata

Bruk et kundelag til å finne ut hvem som blir berørt av en hendelse, og forbedre modellkalibreringen med mer nøyaktig behovsfordeling ved hjelp av målerdata.

Del modelleringsinformasjon enkelt

Den tette integrasjonen av InfoWater Pro med ArcGIS Online og nye nettjenester gjør det enkelt å dele data i og utenfor organisasjonen.

Autodesk InfoWater Pro-ressurser

Case-studie

En case-studie om beredskapsplanlegging

Denne case-studien forklarer hvordan OHM Advisors hjalp byen Livornia med å planlegge for forstyrrelser i vanntjenester.


WEBINAR NÅR SOM HELST

En case-studie om avansert vannkvalitet

Ben Chenevey (Arcadis) diskuterer hvordan MSX-modulen for vannkvalitet i InfoWater Pro ble brukt til mer nøyaktig og kostnadseffektiv vannkvalitetsmodellering ved forskjellige vannverk.


WEBINAR NÅR SOM HELST

En case-studie om analyse av trykkendring i rørsystemer

Crystal Broadbent (Hazen and Sawyer) forklarer hvordan man kan redusere systemomfattende risikoer forbundet med trykkstøthendelser i vannsystemer.


Vanlige spørsmål

Hva brukes Autodesk InfoWater Pro til?

Autodesk InfoWater Pro er et hydraulisk modelleringsprogram bygget i ArcGIS Pro som lar brukerne simulere utallige scenarier og utføre et bredt spekter av analyser, inkludert brannvannstrøm, ventilkritikalitet, rørbrudd, vannkvalitet, systemkurver og energiforbruk.

Hvem bruker Autodesk InfoWater Pro?

Autodesk InfoWater Pro brukes av vanningeniører fra vannverk og ingeniørfirmaer til å planlegge, designe og drive vannsystemer.

Hva er forskjellen mellom Autodesk InfoWater Pro og Autodesk InfoWorks WS Pro?

Autodesk InfoWater Pro brukes vanligvis av GIS-brukere som ønsker å få svar på hydrauliske spørsmål. De kan enkelt modellere vannnettverk fra den velkjente ArcGIS Pro, og dra nytte av romlige analyse- og visualiseringsverktøy.

 

Autodesk InfoWorks WS Pro brukes av ingeniørteam som ikke trenger ArcGIS, spesielt hvis ingeniørteamet består av flere modellutviklere. I tillegg får avanserte modellutviklere muligheten til å utforske skripting for å automatisere modellvedlikehold og import av data fra forskjellige kilder.

Hvilke versjoner av Autodesk InfoWater Pro kan jeg bruke hvis jeg abonnerer på den nåværende versjonen?

InfoWater Pro-abonnementet gir deg tilgang til å installere og bruke de tre tidligere versjonene. Når du har begynt å abonnere, vises tilgjengelige nedlastinger i Autodesk Account. Se også tidligere versjoner tilgjengelige for abonnenter.

Kan jeg installere Autodesk InfoWater Pro på flere datamaskiner?

Med et abonnement på InfoWater Pro-programvaren kan du installere det på opptil tre datamaskiner eller enheter. Imidlertid kan bare den navngitte brukeren logge på og bruke programvaren på én enhet om gangen. Du finner mer informasjon i programvarelisensavtalen (engelsk).

Vis mer

Finn feilsøkingsartikler, og løs problemet.