Autodesk InfoWorks ICM: Planlegg og administrer systemer for flomkontroll, overvann og avløp

Hva er Autodesk InfoWorks ICM?

InfoWorks ICM er en avansert, integrert programvare for nedbørsfeltmodellering med skyfunksjoner som raskt og nøyaktig modellerer komplekse hydrauliske og hydrologiske nettverkselementer i et samarbeidsmiljø.

 • Planlegg for kapasitetsøkninger, systemutvidelser og nødssituasjoner.

 • Lever raske og nøyaktige visuelle resultater som er enkle å tolke.

 • Modeller små til store overvanns- og avløpsnett i skyen.


InfoWorks ICM-oversiktsvideo (2:22 min)

Hvorfor bruke Autodesk InfoWorks ICM?

Skyfunksjoner

Unngå langvarige simuleringer, og reduser prosjektets nedetid.

Én plattform

Løs alle vannproblemer på ett sted.

Tilknyttet opplevelse

Samarbeid problemfritt med teamet i det tekniske arbeidsområdet.

Samfunns- og miljøvern

Hold deg informert om prognoseberedskap for å forebygge flom og utslipp.

Dette kan du gjøre med Autodesk Infoworks ICM

Forbedre modelleringen med bedre hastighet, nøyaktighet og tilkoblingsmuligheter

Gi teamet ditt de raskeste resultatene med førsteklasses maskinvare og en tilkoblet modelleringsopplevelse. Lag hydrodynamiske modeller hvor som helst i verden med skalerbar, fleksibel, ressurssterk og skyoptimalisert programvare.

Tidsbesparende simuleringer

Skyfunksjoner reduserer prosjektets nedetid med raske simuleringer for å hjelpe deg med å ta tydelige og avgjørende tekniske beslutninger. Effektiviser modellbyggingen og dataregistreringen for å få mer tid til å tolke resultater.

Alternativer for prognoser om flom- og utslippsrisiko

Få en omfattende forståelse av overvanns- og avløpsvannutfordringer, og gjennomgå resultater fra flere scenarioer. Gi samfunnet trygge forklaringer av vannproblemer og velbegrunnede løsninger.

Oppdag verdifulle ressurser

BLOGG

A Stormies Guide to InfoWorks ICM

Få en rask innføring om InfoWorks ICM fra noen som kjenner appen ut og inn.


E-bok

Møt stadig utviklende vannutfordringer med selvsikkerhet

Bygge solide samfunn og verne miljøet vårt for en bærekraftig fremtid


VIDEO

Lær av ekspertene

Bli kjent med det grunnleggende og lær raskt detaljene ved InfoWorks ICM fra våre egne vanneksperter.


Vanlige spørsmål

Hva brukes Autodesk Infoworks ICM til?

InfoWorks ICM er en avansert integrert programvare for modellering av nedbørsfelt. Den gjør det mulig for små og store organisasjoner å modellere komplekse hydrauliske og hydrologiske nettverkselementer på en rask og nøyaktig måte i samarbeid. Autodesk InfoWorks ICM hjelper deg med å planlegge kapasitetsøkninger, systemutvidelser og nødssituasjoner for fagfolk innen vann og avløpsvann.

Hvem bruker Autodesk Infoworks ICM?

Avløps- og overvannsingeniører, planleggere, prosjektledere og konsulenter bruker Autodesk InfoWorks ICM til å løse stadig nye utfordringer drevet av forskrifter, tjenestekvalitet, kunder, miljø og drift. Ved å bygge nøyaktige og helhetlige modeller kan vi forutsi hvordan et system vil reagere på varierende forhold. Dermed står du bedre rustet til å iverksette tiltak, planlegge og oppfylle behovene til samfunnet ditt. I tillegg kan alt dette gjøres med en løsning som bransjen stoler på og legger til rette for samarbeid mellom team.

Hvordan kan du bruke ICM til å administrere vannet i ditt område i dag, samtidig som du planlegger for fremtiden?

Organisasjoner som arbeider med overvann, flom og avløp, står overfor en sammensatt blanding av krav, inkludert behovet for å

 • sørge for at nettverkene fungerer
 • takle aldrende komponenter, vekst og klimaendringer
 • redusere overløp i separat- og fellessystemer (SSO og CSO)
 • begrense flom som kan forebygges
 • oppfylle stadig utviklende mål innen kundeservice, miljø, økonomi og forskrifter under økt gransking
 • redusere risikoer
 • kommunisere effektivt
 • fatte forsvarlige beslutninger og handlingsplaner
 • Bruke ressursene klokt

Hvilket operativsystem kan Autodesk InfoWorks ICM kjøres på? 

InfoWorks ICM kjører på Microsoft® Windows®. Se systemkravene (engelsk) for InfoWorks ICM for detaljer.

Hvilke versjoner av InfoWorks ICM kan jeg bruke om jeg abonnerer på den nåværende versjonen?

InfoWorks ICM-abonnementet gir deg tilgang til å installere og bruke de tre tidligere versjonene. Når du har begynt å abonnere, vises tilgjengelige nedlastinger i Autodesk Account. Se også tidligere versjoner tilgjengelige for abonnenter.

Kan jeg installere InfoWorks ICM på flere datamaskiner?

Med et abonnement på InfoWorks ICM-programvare kan du installere det på opptil tre datamaskiner eller enheter. Imidlertid kan bare den navngitte brukeren logge på og bruke programvaren på én datamaskin av gangen. Du finner mer informasjon i programvarelisensavtalen (engelsk).

Vis mer

Støtte og problemløsning (engelsk)

Finn feilsøkingsartikler, og løs problemet.