Maya med Maya Creative

Sammenlign funksjonene i Maya og Maya Creative. Med 1 Flex-token om dagen får du tilgang til profesjonelle modellerings-, animasjons- og gjengivelsesverktøy.

3D-modellering

Omfattende arbeidsflyter for maskering, overflate- og kurvemodellering Checkmark Checkmark
Komplett verktøysett for modellering Checkmark Checkmark
Verktøysett for skulpturering Checkmark Checkmark
Symmetriske modelleringsarbeidsflyter Checkmark Checkmark
Arbeidsflyter for polygonreduksjon og -retopologi Checkmark Checkmark
Avanserte boolske arbeidsflyter Checkmark Checkmark
Støtte for OpenSubdiv Checkmark Checkmark
Malingseffekter Checkmark

Arbeidsflyter for UV og teksturering

Omfattende arbeidsflyter for UV-redigering Checkmark Checkmark
Komplett UV-verktøysett Checkmark Checkmark
Integrering med Unfold 3D Checkmark Checkmark
Full støtte for UV-sett Checkmark Checkmark
3D-teksturmaling Checkmark Checkmark
Prosessuelle teksturer for 2D og 3D Checkmark Checkmark
Støtte for PSD-filer Checkmark Checkmark
Overfør kart Checkmark Checkmark
Adobe Substance-integrering Checkmark Checkmark

Animasjon og rigging

Omfattende arbeidsflyter for figuranimasjon Checkmark Checkmark
Komplett grafredigeringsprogram Checkmark Checkmark
Undertekst Checkmark Checkmark
Ikke-lineært tidsredigeringsprogram Checkmark Checkmark
Kamerasekvenser Checkmark Checkmark
Ubegrensede animasjonslag Checkmark Checkmark
2D-arbeidsflyter for Blå blyant Checkmark Checkmark
Set Driven Key-verktøy Checkmark Checkmark
Uttrykksredigeringsprogram Checkmark Checkmark
Redigerbare bevegelsesspor Checkmark Checkmark
Redigeringsprogram for nedtoning Checkmark Checkmark
Komplett verktøysett for skjelett og skinning Checkmark Checkmark
Fullkroppsanimasjon med systemet HumanIK Checkmark Checkmark
Hurtigrigg Checkmark Checkmark
Komplett begrensningssystem Checkmark Checkmark
Komplett sett med deformerere Checkmark Checkmark
Støtte for komponentkoder og utvalgsdemping Checkmark Checkmark
Parallell riggevaluering Checkmark Checkmark
GPU-akselerert deformering Checkmark Checkmark
Bufret avspilling Checkmark Checkmark
Verktøysett for ytelsesprofilering og -evaluering Checkmark Checkmark

Bevegelsesgrafikk

MASH verktøysett for bevegelsesgrafikk Checkmark Checkmark
Arbeidsflyter av 3D-typen Checkmark Checkmark
Støtte for SVG-vektorgrafikk Checkmark Checkmark

Gjengivelse og bildebehandling

Arnold-gjengiver Checkmark Checkmark
Maya-programvaregjengiver Checkmark Checkmark
Maskinvaregjengiver Checkmark Checkmark
Render Setup Checkmark Checkmark
Render View med interaktiv gjengivelse Checkmark Checkmark
Hypershade Checkmark Checkmark
ShaderFX Checkmark Checkmark
Fargestyring Checkmark Checkmark
Maya Toon Shader Checkmark
Vektor-gjengiver Checkmark

Dynamikk og effekter

Bifrost-plattform for prosessuelle effekter (skrivebeskyttet) Checkmark
Bifrost-plattform for prosessuelle effekter Checkmark
Bifrost Fluids og BOSS Checkmark
XGen Checkmark
Interaktivt verktøysett for hårpleie Checkmark
Maya Fluid Effects Checkmark
Maya Fur Checkmark
Maya nHair Checkmark
Maya nParticles Checkmark
Maya nCloth Checkmark
Dynamikk for faste og myke legemer Checkmark
Bullet-fysikkmotor Checkmark

Integrering av kommende prosjekter

MEL-skript Checkmark Checkmark
Python-skripting Checkmark Checkmark
PySide Checkmark Checkmark
Tilpass UI for proprietære verktøy Checkmark Checkmark
Kod egendefinerte tilleggsmoduler med SDK Checkmark
Støtte for Microsoft .NET API Checkmark
PyMel-installasjonsalternativ Checkmark
Last inn tilleggsmoduler og verktøy fra tredjepart Checkmark

Data- og sceneadministrasjon

USD for Maya Checkmark Checkmark
Noderedigeringsverktøy Checkmark Checkmark
Filreferanser Checkmark Checkmark
Støtte for Alembic Checkmark Checkmark
File Path Editor UI Checkmark Checkmark
Åpne Maya Ascii (.ma)- og Maya Binary (.mb)-filer Checkmark Checkmark
Lagre Maya Ascii (.ma)- og Maya Binary (.mb)-filer Checkmark Checkmark
Åpne Maya LT (.mlt)-filer Checkmark Checkmark
Send til Unity-eksport Checkmark Checkmark
Send til Unreal-eksport Checkmark Checkmark
Send til Mudbox-eksport Checkmark Checkmark
Send til MotionBuilder-eksport Checkmark Checkmark
Send til Flame-import/-eksport Checkmark Checkmark
Send til 3ds Maks Checkmark Checkmark
Spilleksportør Checkmark Checkmark
Eksport/import av ATOM-animasjon Checkmark Checkmark
Støtte til Unreal Live Link for Maya Checkmark

OS-støtte

Microsoft Windows Checkmark Checkmark
Mac OS X Checkmark Checkmark
Linux Checkmark