Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rendering, 3D-shading og kamerasporing

Fleksibel kamerarigg med stereovisning i visningsport. Flertrådet interaktiv fotorealistisk renderer (IPR) muliggjør raskere gjentagelse. Skap, rediger og organiser intuitivt shadingnettverk med avanserte, nodebaserte redigeringsverktøy. Arbeid med nodebaserte representasjoner av renderoverføringer direkte i Maya. Overfør informasjon om normal-, forskyvings-, diffuserings-, shading- og  omgivelsesokklusjonsinformasjon og tilpasset informasjon om mental ray (engelsk)-shader mellom modeller. Biblioteket omfatter 80 prosessuelle teksturer.

3D-shading og kamerasporingsverktøy